Συμφωνία τομή στο ΕΣΥ

Προβλέπονται πολυδιευθυντικό σύστημα και ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις εφημερίες. Επτάωρο το επίσημο ωράριο

Πολυδιευθυντικό σύστημα και ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις εφημερίες προβλέπει μεταξύ άλλων η συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε χθες μεταξύ υπουργείου Υγείας και Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Η συμφωνία θα κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή και, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αποτελεί σταθμό για τη συνέχιση της συνεργασίας υπουργείου, ΟΕΝΓΕ και των κοινωνικών φορέων που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας.

«Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τα συλλογικά όργανα των γιατρών για την τόσο εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε, η οποία οδήγησε στην υπογραφή αυτού του ιστορικής σημασίας κειμένου», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κ. Στάθης Τσούκαλος ανέφερε ότι το περιεχόμενο της σύμβασης αποτελεί μια πραγματική τομή και από την επόμενη ημέρα θα έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο ΕΣΥ.

Στη σύμβαση προβλέπεται ότι το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επειτα από κάθε ενεργό εφημερία, παρέχεται σε εργάσιμη μέρα 24ωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μίας εβδομάδας.

Το επίδομα βιβλιοθήκης δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Οι τέσσερις πρώτες εφημερίες για τους ειδικευμένους και οι έξι πρώτες για τους ειδικευόμενους φορολογούνται με ειδικό συντελεστή 20% ή με το εισόδημα. Οι πέραν των τεσσάρων ή των έξι εφημεριών δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.

Το 50% του επιδόματος εφημερίας των διευθυντών γιατρών της πρώτης ζώνης δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Το μέτρο αυτό θα ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 για τους συντονιστές διευθυντές της πρώτης ζώνης. Για τις ανάγκες ερμηνείας εξομοιώνεται με συντονιστή διευθυντή κάθε διευθυντής που είναι μοναδικός στο τμήμα του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι οργανικές θέσεις των γιατρών κλάδου ΕΣΥ μετονομάζονται σε θέσεις ειδικευμένων γιατρών και οι υπηρετούντες σήμερα γιατροί διατηρούν τον βαθμό τους.

Η εξέλιξη
Η ένταξη και εξέλιξη των γιατρών στο ΕΣΥ θα γίνεται ως εξής:

Κάθε ειδικευμένος γιατρός εξελίσσεται μέχρι τον βαθμό του διευθυντή, υπό προϋποθέσεις χρόνου, προϋπηρεσίας στον κάθε βαθμό. Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Κάθε θέση που αδειάζει προκηρύσσεται από το νοσοκομείο μέσα σε ένα μήνα.

Η διαδικασία κάλυψης είναι ανοικτή. Ο επιλεγόμενος γιατρός προσλαμβάνεται στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή β και εξελίσσεται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του διευθυντή (πολυδιευθυντικό).

Οταν σε ένα τμήμα υπηρετούν περισσότεροι από ένας διευθυντές, εκλέγεται ένας ως συντονιστής διευθυντής με τετραετή θητεία. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον, ορίζεται ο συντονιστής από τον διοικητή του νοσοκομείου.

Οι γιατροί μπορούν να εξελιχθούν στον επόμενο βαθμό έπειτα από αίτηση και αξιολόγησή τους.

Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική, δικαιούνται να ζητήσουν επαναξιολόγηση ύστερα από δύο χρόνια. Αν και αυτή είναι αρνητική, τους απονέμονται οι αποδοχές του επόμενου βαθμού, παραμένουν όμως στον ίδιο και μπορούν να αξιολογηθούν εκ νέου ύστερα από πέντε χρόνια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ