Συμμετέχουμε στην Πανιατρική Πανελλαδική απεργία της 17ης Ιανουαρίου

p align=”left” style=”text-align: left; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 12pt”>Συμμετέχουμε στην Πανιατρική Πανελλαδική απεργία της 17ης Ιανουαρίου και διεκδικούμε:

-Απεργούμε για Δωρεάν Δημόσια Υγεία, με πλήρη και επαρκή  κρατική χρηματοδότηση για όλους .τους πολίτες εργαζόμενους και ανέργους,για  όλους τους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.

 

-Απεργούμε για άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων στους αυτοαπασχολούμενους Ιατρούς και τους Ιατρούς των Δημοσίων φορέων Υγείας (Νοσ/μεία, Κέντρα Υγείας ,Ψυχιατρικές δομές).

 

-Απεργούμε για πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και των Δημοσίων δομών Υγείας από κρατικά κονδύλια.

 

-Απεργούμε για να υπάρχει ασφαλής  εφημέρευση των Νοσοκομείων και ΚΥ του Νομού μας καθώς και ενάντια στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημόσιων μονάδων Υγείας και κρεβατιών νοσηλείας.Απαιτούμε την περάτωση του Νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας.

 

-Απεργούμε για να προσληφθεί άμεσα Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τόσο στον  ΕΟΠΥΥ όσο και στα Νοσοκομεία και ΚΥ ,για να καλυφθούν οι οξυμένες ανάγκες Υγείας του Νομού μας.

 

-Απεργούμε για αξιοπρεπείς Ιατρικές  αμοιβές  για όλους τους Ιατρούς και απαιτούμε άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤ.-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                            ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ