Συμμετοχή 95% στην επίσχεση συμβάσεων με ΟΠΑΔ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης γνωστοποιεί τη μέχρι τώρα σχεδόν καθολική (100 στους 105 – ποσοστό 95%) συμμετοχή των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΟΠΑΔ στην επίσχεση-αναστολή των συμβάσεών τους σύμφωνα με την απόφαση και τις οδηγίες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ