ΣΥΝ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

   

   

   

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

   

    Οι διαχρονικές ευθύνες τόσο των κυβερνήσεων της Ν.Δ. όσο και του ΠΑΣΟΚ για τη μη διαμόρφωση ενός πρωτοβάθμιου συστήματος φροντίδας της υγείας, που θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα στην αντιμετώπιση της γρίπης, είναι τεράστιες. Κύριο μέλημά τους υπήρξε η προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο της υγείας.

   

    Μπροστά στην επικείμενη έναρξη των σχολείων, ο ΣΥΝ προτείνει:

   

  •  Θεσμοθέτηση δημόσιων υπηρεσιών σχολικής υγείας που θα καλύπτουν όλα τα σχολεία της χώρας.
  •  Δημιουργία ιατρείων σε κάθε σχολική μονάδα στελεχωμένων με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό.
  •  Προσεκτική τήρηση των κανόνων υγιεινής στη σχολική μονάδα.
  •  Αναβάθμιση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία.
  •  Σύνδεση των υπηρεσιών σχολικής υγείας με το δημόσιο σύστημα υγείας.

   

    1/9/2009

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ