Συνάντηση Δ. Αβραμόπουλου με την ΟΕΝΓΕ για τις εφημερίες

p> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2006

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006, στο υπουργείο, με εκπροσώπους της ΟΕΝΓΕ.

   

    Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Αβραμόπουλος ενημέρωσε τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών ιατρών για τη συνεργασία που είχε την Παρασκευή με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, αναφορικά με τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

   

    Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη συνάντηση εκείνη, στην οποία συμμετείχαν κλιμάκια και των δυο Υπουργείων, επετεύχθη η εκπλήρωση και των τεσσάρων βασικών δεσμεύσεων έναντι των νοσοκομειακών ιατρών.

   

    Πιο συγκεκριμένα: Η εφαρμογή των διατάξεων περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δεν θα ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις, δεν θα οδηγήσει σε ελαστικό ωράριο εργασίας, δεν θα εντατικοποιήσει την εργασία των ιατρών και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί η μείωση, έστω και κατ’ ελάχιστο των αποδοχών των ιατρών.

   

    Παράλληλα, τέθηκε το πλαίσιο για την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου η κυβερνητική πολιτική στον χώρο των νοσοκομειακών ιατρών, να είναι συμβατή με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

   

    Για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε:

   

    1. Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι γιατροί για την εφημεριακή τους απασχόληση να ενσωματωθεί στις αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους. Η πρόβλεψη αυτή δικαιώνει ένα πάγιο εργασιακό αίτημα των νοσοκομειακών ιατρών, και αποτελεί αναγνώριση του έργου και της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο.

   

    2. Η καταβολή ενός πρόσθετου επιδόματος στους νοσοκομειακούς ιατρούς, το ύψος και η διαδικασία της καταβολής του οποίου θα τύχουν συστηματικής επεξεργασίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

   

    3. Η πραγματοποίηση εντός του 2007, των απαιτούμενων προσλήψεων ιατρικού προσωπικού, προκειμένου το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας ειδικευμένων και ειδικευομένων, να προσαρμοστεί σταδιακά στις κοινοτικές προβλέψεις.

   

    Όλα τα παραπάνω, θα αποτυπωθούν σε κλαδική σύμβαση εργασίας, η οποία θα υπογραφεί για τον σκοπό αυτό με τους νοσοκομειακούς ιατρούς. Για τις ανάγκες της υπογραφής της σύμβασης και του προσδιορισμού των μηχανισμών υλοποίησης των προβλέψεών της, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα προβεί στην άμεση αναστολή των διατάξεων του ΠΔ 76/2005, για ένα εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο.

   

    Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος επανέλαβε στους εκπροσώπους των νοσοκομειακών ιατρών ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό τους, στους αγώνες που δίνουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, και για ένα καλύτερο μέλλον στον χώρο της Υγείας.

   

    Διατύπωσε μάλιστα την πρόθεση να προσλάβει η Επιτροπή που έχει συσταθεί, μόνιμο χαρακτήρα, προκειμένου να καταγράφονται τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, και να γίνεται άμεση επεξεργασία-υλοποίηση των προσφορότερων λύσεων.