Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπ Υγείας

p>ΠΟΕΔΗΝ

 

ΑΘΗΝΑ 16/3/09

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 112

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                Πραγματοποιήθηκε σήμερα με τρίμηνη καθυστέρηση η συνάντηση της ΠΟΕΔΗΝ με την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ. Το Υπουργείο δήλωσε πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης στα τρία σημεία του ΕΞΩΔΙΚΟΥ της ΠΟΕΔΗΝ για πενθήμερο, μια νύχτα εβδομαδιαία και 12ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών. Οι ελλείψεις προσωπικού είναι τέτοιες που υπάρχει αδυναμία υλοποίησης του ΕΞΩΔΙΚΟΥ ακόμη και στα μεγάλα και οργανωμένα Νοσοκομεία.

Στα οικονομικά αιτήματα το Υπουργείο  δεν δεσμεύτηκε.

          Καταβολή 176€ αναδρομικά αλλά και ένταξη στο μισθό μας

          Διπλασιασμός Ωρομισθίου για αργίες, νυχτερινά εξαιρέσιμα

Το Υπουργείο επικαλέστηκε την κακή κατάσταση της οικονομίας και τη διεθνή κρίση για να δικαιολογήσει την άρνηση υιοθέτησης των αιτημάτων μας.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τον Υπουργό την υλοποίησή του με αρ. πρωτ. 74/10-03-09 εγγράφου μας για εξοικονόμηση πόρων για επανεπένδυση στο ΕΣΥ και την επίλυση προβλημάτων των Υγειονομικών.

Το Υπουργείο πρότεινε την  έναρξη διαλόγου και την συγκρότηση κοινής επιτροπής εργασίας για τα προβλήματα με προοπτική υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης.

Η ΠΟΕΔΗΝ έθεσε ως προαπαιτούμενα α) Την συγκεκριμενοποίηση άμεσα των θεσμικών και οικονομικών προτάσεων από πλευράς ΥΥΚΑ. β) Την καταληκτική ημερομηνία υπογραφής ΣΣΕ, που δεν μπορεί να υπερβεί το τέλος του χρόνου. γ) Την αποσύνδεση του διαλόγου από το αγωνιστικό πλαίσιο της ΠΟΕΔΗΝ.

 

Τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ είναι:   

§   Αύξηση της χρηματοδότησης για Υγεία – Πρόνοια

§   Εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Κοινοτικών οδηγιών για τα ωράρια εργασίας

§   Ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων των Νοσοκομείων σύμφωνα με την πρότασή μας

§   Καταβολή του Επιδόματος 176€ . Αναδρομική καταβολή πενταετίας

§   Διπλασιασμός του Ωρομισθίου

§   Περιστολή δαπανών  από την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς

§   Εκδίωξη των εργολάβων για πρόσληψη Μονίμων Υπαλλήλων με τον θεσμό της Κοινωνικής εργασίας

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕΔΗΝ

               

ΑΘΗΝΑ 16/3/09

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 112

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                Πραγματοποιήθηκε σήμερα με τρίμηνη καθυστέρηση η συνάντηση της ΠΟΕΔΗΝ με την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ. Το Υπουργείο δήλωσε πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης στα τρία σημεία του ΕΞΩΔΙΚΟΥ της ΠΟΕΔΗΝ για πενθήμερο, μια νύχτα εβδομαδιαία και 12ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών. Οι ελλείψεις προσωπικού είναι τέτοιες που υπάρχει αδυναμία υλοποίησης του ΕΞΩΔΙΚΟΥ ακόμη και στα μεγάλα και οργανωμένα Νοσοκομεία.

Στα οικονομικά αιτήματα το Υπουργείο  δεν δεσμεύτηκε.

-         
Καταβολή 176?
αναδρομικά αλλά και ένταξη στο μισθό μας

-         
Διπλασιασμός
Ωρομισθίου για αργίες, νυχτερινά εξαιρέσιμα

Το Υπουργείο επικαλέστηκε την κακή κατάσταση της
οικονομίας και τη διεθνή κρίση για να δικαιολογήσει την άρνηση υιοθέτησης των
αιτημάτων μας.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε από τον Υπουργό την υλοποίησή του με
αρ. πρωτ. 74/10-03-09 εγγράφου μας για εξοικονόμηση πόρων για επανεπένδυση στο
ΕΣΥ και την επίλυση προβλημάτων των Υγειονομικών.

Το Υπουργείο πρότεινε την  έναρξη διαλόγου και την συγκρότηση κοινής
επιτροπής εργασίας για τα προβλήματα με προοπτική υπογραφής Συλλογικής
Σύμβασης.

Η ΠΟΕΔΗΝ έθεσε ως προαπαιτούμενα
α) Την συγκεκριμενοποίηση άμεσα των θεσμικών και οικονομικών προτάσεων από
πλευράς ΥΥΚΑ. β) Την καταληκτική ημερομηνία υπογραφής ΣΣΕ, που δεν μπορεί να υπερβεί το τέλος του χρόνου. γ) Την
αποσύνδεση του διαλόγου από το αγωνιστικό πλαίσιο της ΠΟΕΔΗΝ.

 

Τα
αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ είναι:   

§   Αύξηση της χρηματοδότησης για Υγεία – Πρόνοια

§   Εφαρμογή της Νομοθεσίας και των Κοινοτικών οδηγιών για
τα ωράρια εργασίας

§   Ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων των Νοσοκομείων σύμφωνα
με την πρότασή μας

§   Καταβολή του Επιδόματος 176? . Αναδρομική καταβολή
πενταετίας

§   Διπλασιασμός του Ωρομισθίου

§   Περιστολή δαπανών 
από την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς

§   Εκδίωξη των εργολάβων για πρόσληψη Μονίμων Υπαλλήλων
με τον θεσμό της Κοινωνικής εργασίας

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕΔΗΝ