Συνάντηση ΟΕΝΓΕ με τον Διοικητή 3ης ΥΠΕ

Στα πλαίσια των συναντήσεων της ΟΕΝΓΕ με Διοικητές ΥΠΕ και Νοσοκομείων θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου συνάντηση με τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Ζηλίδη Χρήστο. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, οι Πρόεδροι των Ενώσεων Θεσσαλονίκης, Κεντρικής- Δυτικής Μακεδονίας και Πέλλας καθώς και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που βρίσκονται στη Β. Ελλάδα.

Θα συζητηθούν τα γενικά ζητήματα (εφημεριακό, προϋπολογισμοί νοσοκομείων) όπως επίσης και τα ιδιαίτερα ζητήματα κάθε Νοσοκομείου.