Συνάντηση των συνέδρων ή μη, υγειονομικών

Το τμήμα Υγείας του ΣΥΝ καλεί σε συνάντηση όλους τους υγειονομικούς όλων των κλάδων και σχέσεων εργασίας οι οποίοι είναι εκλεγμένοι σύνεδροι ή μη, να παρευρίσκονται στο συνέδριο, το Σάββατο 9/2, ώρες 11.00 – 12.00, στο χώρο του συνεδρίου.