Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγείας

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο 3 και 4 του Μάρτη στη
Μαδρίτη η περιφερειακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το δικαίωμα
στην υγεία και την υπεράσπιση και προώθηση του δημοσίου τομέα Υγείας-
Πρόνοιας, του γνωστού δικτύου REDS- PHM Eur. Το δίκτυο REDS [Red
(δίκτυο) European Derecho (δικαίωμα) Salud (υγεία)] ιδρύθηκε στη
Φλωρεντία το Νοέμβρη του 2002 και ενοποιήθηκε με το ευρωπαϊκό τμήμα του
PHM (PeoplesΆ Health Movement) στην Αθήνα πέρσι.

Εκτός από την ισπανική αντιπροσωπεία που ήταν η πολυπληθέστερη και
πλέον πολυεπίπεδη- όχι μόνο λόγω εντοπιότητας αλλά και λόγω ανάπτυξης
του Δικτύου στη χώρα (Καταλονία- Χώρα Βάσκων, Γιατροί του Κόσμου,
κλπ.), πήραν μέρος αντιπροσωπείες από :Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία,
Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και Ελλάδα (Α. Μπένος, Ελληνικό Δίκτυο, Δ.
Αδαμόπουλος, ΣΥΝ).

Στη Συνάντηση αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η
κατάσταση και η πορεία των επιμέρους συστημάτων υγείας-πρόνοιας,
πάρθηκαν αποφάσεις οργανωτικού χαρακτήρα και αποφασίστηκε μεγάλη
πανευρωπαϊκή καμπάνια για το δικαίωμα στην Υγεία, στο πλαίσιο
γενικότερης εξόρμησης του Κοινωνικού Φόρουμ για το Μάη Ά07.