Συνάντηση του ΠΙΣ και των εκπροσώπων υγειονομικών φορέων με τον Υπουργό Εργασίας για τις συντάξεις γιατρών και λοιπών υγειονομικών

Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γεωργιάδη πραγματοποίησαν ο ΠΙΣ και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Κτηνιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι ανήκαν στο πρώην ΕΤΑΑ και καταργήθηκε συγχωνευόμενο στον ΕΦΚΑ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το ύψος των συντάξεων γιατρών, φαρμακοποιών, οδοντιάτρων και κτηνιάτρων, οι οποίες έχουν περικοπεί και κυμαίνονται πλέον περί τα 800 €.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων φορέων ζήτησαν την υλοποίηση της αναληφθείσας από την Πολιτεία υποχρέωσης για αναπλήρωση της απώλειας εσόδων του ΤΣΑΥ (όπως διατυπώθηκε στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 2581/1998- το άρθρο πρώτο της οποίας κύρωσε την από 7.11.1997 ΠΝΠ) από κοινωνικούς πόρους και τον υπολογισμό των απολεσθέντων αυτών εσόδων στις χορηγούμενες συντάξεις, ώστε να προσεγγίσουν τον μέσο όρο των αντίστοιχων συντάξεων των λοιπών επιστημόνων.

Παρέθεσαν επίσης το πάγιο αίτημα του συνόλου των υγειονομικών για μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Στέγης Υγειονομικών στους υγειονομικούς ασφαλισμένους, οι οποίοι κατέβαλαν και εξακολουθούν να καταβάλλουν συνδρομή για τη Στέγη, χωρίς αντίκρισμα και ανταπόδοση.

Στον Υπουργό Εργασίας κατατέθηκε υπόμνημα, Αιτιολογική Έκθεση νομοθετικής Πρωτοβουλίας και η Εισηγητική Έκθεση του νόμου 2581/1998, στην οποία υπήρχε ρητή δέσμευση αναπλήρωσης της απώλειας εσόδων του ΤΣΑΥ με ανάλογη κρατική χρηματοδότηση.