Συνασπισμός: Για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

p>Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνουμε τις σοβαρότατες παραλείψεις από την χώρα μας που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

    Η Ελλάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη κυρωθείσα και τυπικά εφαρμοζόμενη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία ορίζει ρητά ότι, κάθε χώρα οφείλει κάθε πέντε χρόνια να υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού στον ΟΗΕ, λεπτομερή έκθεση, στην οποία πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η πορεία υλοποίησης της εν λόγω Σύμβασης. Στο διάστημα 1993 (έτος κύρωσης) και μετά, η Ελλάδα έχει υποβάλλει μόνο μια έκθεση -το 2003 με πολύχρονη καθυστέρηση.

    Ως Τμήμα Δικαιωμάτων εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις που εκθέτουν την χώρα διεθνώς, δεν οφείλονται σε γραφειοκρατικούς λόγους αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης. Σε αυτή την οδυνηρή διαπίστωση οδηγούμαστε, καθώς συμβαίνουν μια σειρά παραλείψεις όπως η μη υποβολή αντίστοιχης Εκθεσης για την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τα Παιδιά σε Ενοπλο Αγώνα, που έχει κυρωθεί το 2003, ενώ δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την πώληση των παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία που έχει υπογράψει από το 2000.

    Καλούμε το Υπουργείο Εξωτερικών να ολοκληρώσει σύντομα όλες τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη εφαρμογή και παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων αυτών.

   

    ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ 20/11/2006