Συνασπισμός Όλοι στο δρόμο του αγώνα για ένα σύγχρονο και δωρεάν Δημόσιο Σύστημα Υγείας

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΣΥΝ

    · Ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Υγεία.
    · Όλοι στο δρόμο του αγώνα για ένα σύγχρονο και δωρεάν Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

        Οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν και σήμερα, έχουν εγκαταλείψει στην τύχη το Δημόσιο Σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, αφήνοντας το να βαλτώνει, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα σοβαρά προβλήματα, όπως η στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και η επίλυση εργασιακών προβλημάτων των εργαζομένων παραπέμπονται διαρκώς στο αόριστο μέλλον. 
    Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ανώτατο επιτρεπτό χρόνο εργασίας του ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία (48ωρο για τους ειδικευμένους, 58ωρο για τους ειδικευόμενους), αλλά και ρυθμίσεων σχετικών με το χρόνο ανάπαυσης (12ωρο ως ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης), αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγιο αίτημά του συνδικαλιστικού κινήματος. 
   Η σκόπιμη αδράνεια της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και των προηγουμένων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, επαναφέρει σήμερα το ζήτημα με οξύ τρόπο.
    Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωστή από τις αρχές του καλοκαιριού, δεν επιτρέπει μετά το τέλος του 2006, τη συνέχιση της παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. 
    Ο κίνδυνος ενός εφημεριακού κραχ στα Νοσοκομεία είναι υπαρκτός, με τεράστιες συνέπειες στη λειτουργία τους, στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες, αλλά και με συνέπειες στην οικονομική θέση του ιατρικού προσωπικού.
   Το ζήτημα της μείωσης των ωρών εργασίας και η διασφάλιση ανθρωπίνων συνθηκών εργασίας, πρέπει ν΄ αντιμετωπιστεί μέσα σ΄ ένα συνολικότερο πλαίσιο ρήξης με την απαράδεκτη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ανεκτό πλέον, εργαζόμενοι να δουλεύουν 70 και 80 ώρες, την εβδομάδα χωρίς τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης και κάλυψης κοινωνικών υποχρεώσεων,
    Ο Συνασπισμός ζητά τώρα:
    · Ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος εφημέρεσης του ιατρικού προσωπικού, με την προώθηση ενός νέου νέο σύγχρονου πλαισίου. Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για το χρόνο εργασίας, την αναγκαία ανάπαυση του προσωπικού και τη χορήγηση των ρεπό, δεν μπορεί να είναι υπόθεση υπό διαπραγμάτευση.
    · ¶μεση στελέχωση των Νοσοκομείων με μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων και ειδικευομένων γιατρών. 
    · Κάλυψη των τεράστιων κενών σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Να σταματήσει η βιομηχανία προσλήψεων εργαζομένων με ελαστικές μορφές εργασίας. (επικουρικοί, έκτακτοι, STAGE)
   · ¶μεση δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών με την αναγκαία στελέχωση. 
    · Δημιουργία ολοκληρωμένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οικογενειακό γιατρό για αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.
    · Ικανοποίηση των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων των εργαζομένων στην Υγεία-Πρόνοια που σήμερα είναι οι πλέον χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι. Να μην υπάρξει καμιά μείωση των αποδοχών εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου εφημέρευσης.
    Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να κερδίσει χρόνο καλλιεργώντας προσδοκίες ότι όλα θα βελτιωθούν ενώ προωθούν ψυχρά και σχεδιασμένα, την αναδιάρθρωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη γρηγορότερη διείσδυση του ιδιωτικού κεφαλαίου σε αυτήν. Για αυτό και περιορίζει κάθε χρόνο τη συμμετοχή του κράτους στις δαπάνες υγείας (σε ποσοστό του ΑΕΠ) αντί για άμεσο διπλασιασμό τους (στο 6 % του ΑΕΠ) για αντιμετώπιση των εκρηκτικών αναγκών. Οι κατευθύνσεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού για τον 2007 δεν επιτρέπουν καμιά αισιοδοξία. 
    Ας μην αυταπατάται όμως η κυβέρνηση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεδιπλωθούν μεγάλοι αγώνες των εργαζομένων στην υγεία για την υποστήριξη και αναβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας-Πρόνοιας, την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τη γενναία αύξηση της χρηματοδότησης και την αντιμετώπιση των χρόνιων εργασιακών τους προβλημάτων. 
    Ο Συνασπισμός καλεί τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα και τις κοινωνικές οργανώσεις, να συμβάλλουν στη συγκρότηση πλατιού μετώπου διεκδίκησης ενός Δημοσίου Δωρεάν Συστήματος Υγείας, και την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Να βρεθούμε όλοι μαζί τις επόμενες μέρες στους δρόμους του αγώνα διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα του Δημόσιου Τομέα Υγείας – Πρόνοιας και των εργασιακών προβλημάτων των εργαζομένων.