Συνασπισμός: Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας

p>Όταν η απαξίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας συνδυάζεται με
ρουσφετολογική παρέμβαση τότε διαμορφώνεται ένα εκρηκτικό μίγμα που
μπορεί να οδηγήσει  ένα Δημ. Νοσοκομείο στην πλήρη αποδιοργάνωση.

Αυτό συμβαίνει τις μέρες αυτές στο Νοσ. Δράμας.

Η
μετάθεση της μοναδικής φαρμακοποιού από τον Διοικητή της αντίστοιχης Υ
ΠΕ σε άλλο Νοσοκομείο, έχει ουσιαστικά  αδρανοποιήσει τη λειτουργία του
Νοσοκομείου (ακύρωση τακτικών χειρουργείων, έλλειψη αντιδραστηρίων και
υλικών κ.α) με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η λειτουργία του
όσο και των ασθενών.

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να εγκατάλειψη
την επικοινωνιακή του τακτική  και να ασχοληθεί αμέσως με την
αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος που έχει αναστατώσει την κοινωνία
της Δράμας και την ευρύτερη περιοχή..

Ο ΣΥΝ συμπαραστέκεται στον 
αγώνα των εργαζομένων στο Νοσοκομείο και όλων των τοπικών φορέων  και
θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην ενίσχυση των αγώνων τους, για
την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας.

Τμήμα Υγείας-Πρόνοιας