Συνέχιση επίσχεσης

 

 

Οι Ιατροί του Νοσοκομείου Βέροιας αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση της 14/07/2010 ότι θα συνεχίσουν τις επισχέσεις εργασίας μέχρι να πληρωθούν οι υπερκεκομένες δεδουλευμένες εφημερίες.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ