Συνεδριάζει σήμερα το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

p>Σήμερα Παρασκευή συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ με αντικείμενο συζήτησης τις συγχωνεύσεις, τα ζητήματα εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, την ΠΦΥ κ.ά.

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και οι Πρόεδροι των Ενώσεων, ενώ κάθε συνάδελφος μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, δεδομένου ότι αυτές είναι ανοιχτές και προσβάσιμες.