Συνεδριάζει σήμερα το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ για να εκλέξει Εκτελεστική Γραμματεία

Συνεδριάζει σήμερα το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ για να εκλέξει Εκτελεστική Γραμματεία.

Ευελπιστούμε η συνεδρίαση να καταλήξει στην εκλογή, ώστε η Ομοσπονδία να βγει από την παραλυτική κατάσταση που έχει περιπέσει.