Συνέδριο ΟΕΝΓΕ

Πόσοι άραγε γνωρίζουν πως την Παρασκευή 5 Απριλίου ξεκινά το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ;
Ελάχιστοι!
Ενδεικτικό της παράλυσης που έχει οδηγήσει η ηγεσία ΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ το νοσοκομειακό κίνημα είναι το γεγονός πως 15 Ενώσεις Γιατρών δεν πραγματοποίησαν καθόλου εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων στο συνέδριο.
Παρά ταύτα η ηγεσία της ΟΕΝΓΕ πανηγυρίζει έξαλλα επειδή το υπουργείο Υγείας υποχώρησε στο θέμα του βαθμού στον τίτλο ειδικότητας και το χαρακτηρίζει μικρή πρώτη νίκη.
Ελλείψει νίκης στα σημαντικά ζητήματα της κλαδικής συμφωνίας, τουτέστιν του μισθολογίου, των προσλήψεων, των εργασιακών συνθηκών και της εκπαίδευσης, η ΟΕΝΓΕ δικαιούται να πανηγυρίζει για τον βαθμό στον τίτλο ειδικότητας.
Καθένας δικαιούται μικρές χαρές στη ζωή του..