Συνέλευση Νέων Ιατρών – φοιτητών ιατρικής για το προσχέδιο εκπαίδευσης & εισαγωγή στην ειδικότητα

p>                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Καλούνται οι φοιτητές ιατρικής & οι Νέοι Ιατροί σε 

          Ανοικτή Συνέλευση το Σάββατο 28 Μαΐου 2011 

               στις 17.00 στο αμφιθέατρο της ΠΑΘΑΝ 

                         της Ιατρικής σχολής Αθηνών.

Θέμα: Το προσχέδιο Νόμου για την εισαγωγή στην ειδικότητα και θέματα εκπαίδευσης ειδικευομένων.

                      Θα συζητηθούν τρόποι και μορφές δράσης.