ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΕΕΘ)

/a>

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΛΥΣΙΟΥ 11 ΠΛΑΚΑ

 

–          Η ΕΕΕΘ είναι η επιστημονική εταιρεία των εντατικολόγων και αριθμεί μαζί με τους εξειδικευόμενούς της περί τα 450 μέλη. Η εντατική θεραπεία μαζί με τα χειρουργεία, είναι ο πυρήνας της τριτοβάθμιας και της τεταρτοβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης.

–          Στις ΜΕΘ διασώζονται σταθερά οι 3 στους 4 βαρέως πάσχοντες ασθενείς, που διαφορετικά και στην κλασσική ιατρική θα ήταν εξ ορισμού χαμένοι.

–          Ο χώρος μας δυσπραγεί. Το συνειδητοποιήσαμε από τις αρχές της τρέχουσας 10ετίας, το κοινοποιήσαμε εγκαίρως και αρμοδίως, το δημοσιοποιήσαμε.

o        Το καταγράφουμε χαρτογραφώντας τον χώρο μας ανά 2ετία (2004, 2006, 2008). Τα δεδομένα και τα πορίσματα τα δημοσιοποιούμε με συνεντεύξεις τύπου.

o        Το θέμα είναι σοβαρό. Αφορά σε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και σε βαριά εργασιακή δυσπραγία του χώρου.

o        Είναι – αν μη τι άλλο – εντυπωσιακό, ότι η ΕΕΕΘ δεν έχει κληθεί ποτέ από την πολιτεία σε συντεταγμένο διάλογο (διαχρονικά).

 

ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ:

–          Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) υποχωρεί

o        ΟΟΣΑ, ΠΟΥ (WHO) και Eurostat δίνουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ποσοστό μικρότερο του 40% του συνολικού τζίρου της υγείας ( > 60% του τζίρου της υγείας στον ιδιωτικό τομέα !). Ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι περί το 18%.

o        Καταγράφεται μια δραματική υπερχρέωση των δημοσίων νοσοκομείων (χρέη > 2.5 δις. €).

o        Ελλείψεις προσωπικού: > 4000 γιατροί, > 20000 νοσηλευτές, ?? παραϊατρικό προσωπικό, κλπ.

–     Ο χώρος της εντατικής χειμάζεται

o        Σαν χώρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2000 κλίνες ΜΕΘ. Διαθέτουμε σταθερά κάτω από 500 δημόσιες (464 – 486) και περί τις 100 ιδιωτικές (117).

o        Ήδη το 2001 μιλούσαμε σαν ΕΕΕΘ για 120 κλίνες ΜΕΘ έτοιμες αλλά κλειστές, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού. Στα 8 χρόνια που μεσολάβησαν, τίποτε δεν άλλαξε. Σταθερά το 25% των υπαρχόντων κλινών ΜΕΘ παραμένουν σταθερά κλειστά. Απλά αυξήθηκε ο απόλυτος αριθμός τους (464 λειτουργούσες – 156 έτοιμες αλλά κλειστές).

o        Κλίνες ΜΑΦ (Αυξημένης Φροντίδας) είναι ελαχιστότατες: 15 – 22 στην επικράτεια.

o        Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού και δυσβάστακτες συνθήκες εργασίας για το ήδη υπάρχον. Διεθνώς ένας νοσηλευτικός χώρος θεωρείται – μεταξύ των άλλων ελάχιστων προδιαγραφών νοσηλείας – χώρος ΜΕΘ, όταν οι νοσηλευτές ανά κλίνη είναι τουλάχιστον 4 – 6. Στη χώρα παραμένει σταθερά <2.5%, με ότι αυτό συνεπάγεται.

o        Η υλικοτεχνική υποδομή είναι πεπαλαιωμένη.

 

–           Παρόλ’ αυτά:

o        Η θνητότητα στον χώρα παραμένει σταθερά κάτω του 25%,  από τις χαμηλότερες διεθνώς

o        Κάθε κρεβάτι ΜΕΘ νοσηλεύει >30 ασθενείς το έτος !

 

ΔΥΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

o        Αν τα 150 έτοιμα αλλά κλειστά κρεβάτια λειτουργούσαν, πάνω από 3500 συνάνθρωποί μας θα επιβίωναν το 2008.

o        Αν για την ίδια χρονιά (το 2008) ήταν ανοιχτά τα 2000 κρεβάτια που χρειάζεται η χώρα, πάνω από 29000 άτομα θα είχαν διασωθεί.

 

Α. Μαυρομμάτης

Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΕΘ