Συνήγορος: Ελλειμμα πρόνοιας για ασθενείς

Απουσία δομών κοινωνικής πρόνοιας για μακροχρόνια παραμονή ατόμων με αναπηρία και σοβαρές ασθένειες, διαπιστώνει για τη χώρα μας ο Συνήγορος του Πολίτη, που ζητεί από το υπουργείο Υγείας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να καλυφθεί αυτό το κενό.

Αφορμή αποτέλεσαν δύο περιπτώσεις ασθενών -ο ένας τετραπληγικός με ηπατίτιδα C και ο άλλος κατάκοιτος έπειτα από εγκεφαλικό και με καρκίνο του λάρυγγα- για τους οποίους χρειάστηκε να παρέμβει ο Συνήγορος του Πολίτη, προκειμένου να γίνει δεκτή η «κατά παρέκκλιση» εισαγωγή τους σε κάποιο ίδρυμα. Και στις δύο περιπτώσεις εμπόδιο αποτέλεσε ο οργανισμός λειτουργίας των ιδρυμάτων κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται η εισαγωγή σε αυτά ατόμων που πάσχουν από «μολυσματική νόσο, συφιλίδα, φυματίωση, καρκίνο ή άλλο βαρύ νόσημα που να χρειάζεται ειδική νοσηλεία». Κατόπιν τούτου, τα ιδρύματα αυτά δεν έχουν την κατάλληλη στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό για την περίθαλψη ατόμων με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πρόσφατο έγγραφο προς το υπουργείο Υγείας ζητεί «να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εκ των προτέρων εξεύρεση γενικότερης λύσης για τη φιλοξενία και νοσηλεία ατόμων που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας και έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, ώστε να μην αναζητείται κατά παρέκκλιση σχετική δυνατότητα». Επιπλέον, επισημαίνει ότι η εισαγωγή ή η παράταση νοσηλείας περιστατικών, που χρήζουν κυρίως κοινωνικής φροντίδας, σε ιδρύματα ιατρικής περίθαλψης, γίνεται ουσιαστικά εις βάρος άλλων ασθενών που χρήζουν ιατρικής φροντίδας.