Συνταγματικό το Claw back του 2012, στις φαρμακευτικές εταιρείες

Με την σφραγίδα του νόμου και συγκεκριμένα του Συμβουλίου της Επικρατείας, καλούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες να πληρώσουν στον ΕΟΠΥΥ τεράστια ποσά  τα οποία τους έχουν καταλογιστεί από το 2012 μέχρι σήμερα λόγω της εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (Claw back). 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Claw back που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας το 2012 ως έκτακτο οικονομικό μέτρο στις φαρμακευτικές  εταιρείες για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι συνταγματικό, σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να εντάξουν τα φάρμακά τους στην λίστα των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, καθώς μάλιστα μπορούν να επιλέξουν την ελεύθερη αγορά φαρμάκων. 

Επιπρόσθετα, ο σχετικός νόμος του 2012 (4046/2012), ο οποίος ανέφερε  ότι  «ένας αυτόματος μηχανισμός επανείσπραξης θα εγγυάται ότι η δαπάνη για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα για την περίοδο 2012 – 2015 δεν θα ξεπερνά τα όρια του προϋπολογισμού». 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι το Claw back δεν επιβλήθηκε ως φόρος ή κοινωνική εισφορά και δεν καταργήθηκαν οι νομοθετικές προβλέψεις περί καθορισμού της τιμής των φαρμάκων, αλλά και δεν επιβλήθηκε κανένας περιορισμός των απαιτήσεων από τις πωλήσεις των φαρμάκων. 

Παράλληλα το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «δεν αποκλείει να τίθενται περιορισμοί στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, να γίνονται εκπτώσεις κατά τις πωλήσεις, ειδικώς, των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή να περιορίζονται κατ’ άλλο τρόπο οι σχετικές κατά των ΦΚΑ χρηματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων».