Συνταγογράφηση γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στα Πολυδύναμα Περιφερειακά και Περιφερειακά Ιατρεία τους