ΣΥΡΙΖΑ: Αναιτιολόγητος και απαράδεκτος ο αποκλεισμός από την ανώτατη εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις μέσω του Μηχανογραφικού Δελτίου.

p>


 

Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, το Μηχανογραφικό Δελτίο που καλούνται να συμπληρώσουν τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2010, προκειμένου να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση με ποσοστό 5% στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, αποκλείει από την ανώτατη εκπαίδευση υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες με αναιτιολόγητο τρόπο, ενάντιο σε κάθε επιστημονική και κοινωνική λογική.

Το συγκεκριμένο μηχανογραφικό δελτίο έρχεται σε αντίθεση και με την κοινοτική νομοθεσία, εφόσον παραβιάζει την κοινοτική οδηγία 2000/78/ΕΚ, η οποία προβλέπει την πρόσβαση των ΑμΕΑ σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, όπως άλλωστε επισημαίνει σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής.

Το Μηχανογραφικό Δελτίο συντάσσεται βάσει του ν. 3794/2009, όπου στο άρθρο 35, παρ. 2, προβλέπεται πως «οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή».

Καθώς η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης επαφίεται στην κρίση των ίδιων των Ιδρυμάτων, διαπιστώνονται στην πράξη εξόφθαλμες αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να εγείρεται το ερώτημα του κατά πόσο υπήρξαν άρτια τεκμηριωμένες οι σχετικές αποφάσεις των τμημάτων και των σχολών. Πχ. υπάρχουν τμήματα που αποκλείουν όλες τις παθήσεις, άλλα που δεν αποκλείουν καμία, ενώ υπάρχουν ορισμένες παθήσεις που αποκλείονται από τα τμήματα κάποιου ΑΕΙ/ΤΕΙ τη στιγμή που δεν αποκλείονται στο ίδιο ακριβώς τμήμα ενός άλλου ιδρύματος.

 

Επειδή, η διάταξη του ν.3794/2009 θέτει απροκάλυπτα περιοριστικούς όρους στη φοίτηση ατόμων με αναπηρία σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, παραπέμποντας σε εποχές στιγματισμού και ισχυρής κοινωνικής προκατάληψης που δεν συνάδουν με το δικαίωμα των ίσων δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης όλων ανεξαιρέτως των πολιτών,

 


 

Επειδή, οι εγκαταστάσεις των περισσότερων ΑΕΙ/ΤΕΙ ήδη αποκλείουν στην πράξη πολλούς φοιτητές με αναπηρία, θέτοντας ανυπέρβλητα εμπόδια στο δικαίωμά τους για μόρφωση, εφόσον δεν διαθέτουν ανάλογη διαμόρφωση του χώρου (ράμπες, ανελκυστήρες κτλ) ή τα κατάλληλα μέσα (οπτικοακουστική διδασκαλία κτλ) για την ισότιμη παροχή του εκπαιδευτικού έργου και σε αυτούς,

 

Ερωτάται η κ.Υπουργός:

1)   Προτίθεται να προχωρήσει στην αναθεώρηση ή/και κατάργηση του της σχετικής διάταξης του ν. 3794;

2)   Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου μηχανογραφικού δελτίου, που συνιστά διάκριση σε βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες;    

 

                                                Οι ερωτώντες βουλευτές

 

                                                         Τ. Κουράκης

 

                                                       Μ. Κριτσωτάκης

 

                                           Ε. Αμμανατίδου – Πασχαλίδου