ΣΥΡΙΖΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Παιδική φτώχεια και Παιδική εργασία

p>.

   

    ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

   

    ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

   

    Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

    ” Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

    ” Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

    Θέμα: Παιδική φτώχεια και Παιδική εργασία

   

    Αναφέρεται ότι στην Ε.Ε. το 19% του συνόλου των παιδιών διατρέχει τον κίνδυνο της φτώχειας και 1 στα 10 από αυτά ζούν σε νοικοκυριά ανέργων. Για τη χώρα μας αναφέρεται ότι 500.000 παιδιά ζούν στη φτώχεια,150.000 ανήλικοι απασχολούνται στην μαύρη εργασία, 200.000 παιδιά μεταναστών μεγαλώνουν αντιμέτωπα με διακρίσεις και 20.000 παιδιά ζούν στην κακοποίηση.

   

    Οι δύσκολες σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσουν τα παραπάνω στοιχεία και θα οδηγήσουν ένα μεγαλύτερο τμήμα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας στην απομάκρυνση από την εκπαίδευση και στη στροφή προς την παιδική εργασία. Τα παιδιά αυτά, αλλά και οι νέοι άνθρωποι που καταφεύγουν στην χώρα μας διωγμένοι από αφιλόξενες πατρίδες, ή εμπόλεμες περιοχές, είναι γεγονός ότι οδηγούνται αναγκαστικά στην παιδική εργασία και στη μαύρη εργασία, στερούμενοι ακόμη και τη βασική εκπαίδευση τους και οδηγούνται στην περιθωριοποίηση, την παραβατικότητα και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

   

    Επειδή το έτος 2010 έχει ορισθεί από της Ε.Ε. ως ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η δε πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα για την προστασία αυτής της πληθυσμιακής ομάδος.

   

    Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

   

    ” Ποιες ενέργειες και δράσεις αναπτύχθηκαν από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της παιδικής εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Γ΄ (Κ.Π.Σ.) Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης;

    ” Ποια μέτρα και ποιες δράσεις θα ληφθούν από την πολιτεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του (Ε.Σ.Π.Α. ) Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ποιο το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών;

   

    15-12-2009

    Ο ερωτών βουλευτής

   

    ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ