ΣΥΡΙΖΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛ.ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

p> 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ

   

    · ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

   

    · Διεθνής Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης».

   

   

    Στις 1-3-2011 ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας κατέθεσε δυο ερωτήσεις στα αρμόδια Υπουργεία, που αναφέρονται σε αναθέσεις μελετών σε ιδιώτες. Η μία αφορά στην ανάθεση σε δύο εταιρείες (Hay Group και Icap Group) της μελέτης για το νέο μισθολόγιο έναντι του ποσού των 71.955 €. Η δεύτερη στο Διεθνή Διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης» με αμοιβή 2.552.250 €.

    Ανεξαρτήτως του ποσού, θεωρούμε σκανδαλώδες, σε μια εποχή βάρβαρης λιτότητας και βίαιων περικοπών, να κατασπαταλάται δημόσιο χρήμα για αμοιβή ιδιωτών, σε θέματα που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες διαθέτουν αρμόδια τμήματα & Δ/νσεις, που με τον κατάλληλο συντονισμό θα έπρεπε να υλοποιήσουν τα σχετικά έργα.

    Για το ενιαίο μισθολόγιο, υπάρχει η 22η Δ/νση Μισθολογίου του ΓΛΚ, καθ’ ύλην αρμόδια δημόσια υπηρεσία, καθώς και η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, , η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης κλπ.

    Ακολουθούν οι ερωτήσεις:

   

    «ΕΡΩΤΗΣΗ

   

    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

    · ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

    · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   

    ΑΘΗΝΑ 1-3-2010

    ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

   

    Με πρόσθετες σημαντικές περικοπές θα κάνει πρεμιέρα το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2011, αφού όμως πρώτα λάβει την έγκριση της Τρόικας.

    Προς την κατεύθυνση αυτή, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ανατέθηκε σε δύο εταιρείες (Hay Group και Icap Group) η προετοιμασία μελέτης για το νέο μισθολόγιο έναντι του ποσού των 71.955 ευρώ.

    Στο υπουργείο Οικονομικών στοχεύουν σε μία νέα εξοικονόμηση δαπανών ύψους 1 δισ. ευρώ για φέτος, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών τα ποσά που εκταμιεύει σε ετήσια βάση ο κρατικός προϋπολογισμός για να πληρώσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων έχει περιοριστεί στο 10,7% του ΑΕΠ από 11,7% ΑΕΠ που ήταν τα τελευταία χρόνια. Οι τελευταίες μειώσεις αποδοχών που έγιναν στο πλαίσιο του Μνημονίου, σε μισθωτούς και συνταξιούχους του Δημοσίου (σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας) συμπίεσαν κατά 2,3 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ τις δαπάνες του προϋπολογισμού.

    Μία νέα περικοπή κατά 0,5% του ΑΕΠ θα «ανασάνει», υποτίθεται, τον προϋπολογισμό, κατά 1 δις ευρώ, πλην όμως θα αποτελέσει νέο οξύ πλήγμα για τον κλάδο των δημοσίων υπαλλήλων, αφού οι αποδοχές τους μπαίνουν για μία ακόμη φορά στην «προκρούστεια κλίνη».

    Εκτός από την καταγραφή -για μια ακόμα φορά- των δημοσίων υπαλλήλων, τις αποδοχές ανάλογα με τη θέση, τις πρόσθετες αμοιβές (επιδόματα, υπερωρίες, έξοδα μετακίνησης κ.λπ.), τη διαφορά αμοιβών υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας ανά υπουργείο και φορέα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κ.λπ.) η μελέτη θα διερευνά και τη «δυναμική της απασχόλησης» με τα εξής σενάρια:

    · Τη «δυναμική μεταβολής των μισθών» ανά κατηγορία προσωπικού. Παρουσίαση της δομής του ισχύοντος μισθολογίου, τόσο των προβλεπόμενων αμοιβών αλλά και των πραγματικών αμοιβών.

    · Τη «δυναμική της απασχόλησης». Με την εξαγγελθείσα εισοδηματική πολιτική και την πολιτική προσλήψεων, τόσο βάσει του κανόνα 1/5 (ήτοι μια πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις) όσο και άλλων περιορισμών, που αφορούν σε υποχρεωτικούς διορισμούς απόφοιτων στρατιωτικών σχολών και αστυνομικών σχολών, σχολής δημόσιας διοίκησης, επιτυχόντες ΑΣΕΠ, μετατάξεις από ΔΕΚΟ προς φορείς της γενικής κυβέρνησης κ.λπ.

    · Τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων.

   

    Η μελέτη που θα εκπονήσουν οι δύο εταιρίες θα περιλαμβάνει και τις κατευθύνσεις που «πρέπει να έχει» το νέο μισθολόγιο, και για τις οποίες θα ληφθούν υπόψη ακόμα και τα μισθολόγια των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Ειδικότερα, προς αυτήν την κατεύθυνση οι δύο εταιρείες που ανέλαβαν τη μελέτη θα παρουσιάσουν στατιστικές αναλύσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες:

    · Υπολογισμός της μέσης αμοιβής -προβλεπόμενη και πραγματική- ανά κατηγορία εργαζομένων και ανά φορέα του Δημοσίου.

    · Ηλικιακή κατανομή εργαζομένων ανά κλιμάκιο μισθών και συνολικών αμοιβών.

    · Ποσοστά πρόσθετων αμοιβών στο σύνολο των αποδοχών ανά κατηγορία και ανά φορέα.

    · Επίπεδο εκπαίδευσης, επίπεδο αμοιβών και τυπικές αποκλίσεις.

    · Σύνολα που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της ενιαίας αρχής πληρωμών (π.χ. ποσοστά υπαλλήλων που λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους επιδομάτων και αμοιβών).

    Επιπλέον πέρα από τις τακτικές αποδοχές θα καταγραφούν τα επιδόματα, οι υπερωρίες, τα έξοδα μετακίνησης και άλλες πρόσθετες αμοιβές, καθώς και η συχνότητα της προβλεπόμενης χορήγησης των πρόσθετων παροχών.

    Μάλιστα, τα στοιχεία για τη δομή του μισθολογίου θα συμπεριλαμβάνουν την κεντρική διοίκηση, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, αλλά και ειδικά μισθολόγια. Θα ληφθούν υπόψη και στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

    Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια να αποτιμηθεί το μελλοντικό κόστος από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

    Ερωτάται ο κ. Υπουργός

   

    1. Ποιος είναι ο λόγος και το σκεπτικό ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρείες, της σύνταξης του ενιαίου μισθολογίου, με επιβάρυνση επιπλέον κόστους του προϋπολογισμού με 71,9 χιλ. €, και η παράκαμψη και απαξίωση τόσο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του ΓΛΚ, καθ’ ύλην αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας, η οποία μέχρι σήμερα έχει συντάξει όλα τα γενικά και ειδικά μισθολόγια, διαθέτει όλα τα στοιχεία, και γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, που θα χρησιμοποιήσουν οι ιδιωτικές εταιρείες, όσο και της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ, όταν υπάρχει σχετική νομολογία από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

    2. Ποιο είναι το ιστορικό ανάθεσης του έργου στις συγκεκριμένες εταιρείες (διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού, άλλες προσφορές κλπ.);

    3. Με ποια λογική έγινε ανάθεση έργου στις 27-1-2011 με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης τις 31-1-2011;

    4. Ποιος είναι ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας των δυο εταιριών με τις υπηρεσίες του δημοσίου για να παρέχουν τα αρχεία και τα στοιχεία τους;

    5. Παραδόθηκε η μελέτη από τις δυο εταιρίες και αν ναι πότε θα κοινοποιηθούν τα σχετικά πορίσματα;»

   

   

    ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

   

    ΠΡΟΣ τους κκ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

    · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    · ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

    ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   

    ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης».

    Με Διακήρυξη που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Σπινέλλης (αρ. Πρωτ. Δ5 102 1139 ΕΞ 2011/8.2.2011) το Δημόσιο προχωρά σε Διεθνή Διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Σύμβουλος για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης».

   

    Σκοπός του έργου είναι, η παροχή στο Υπουργείο υπηρεσιών σε τομείς που θα βελτιώσουν την πάταξη της Φοροδιαφυγής. Προσεκτική μελέτη της διακήρυξης, αναδεικνύει αρκετά γκρίζα σημεία, τα οποία έχουν προκαλέσει ήδη συνδικαλιστικές αντιδράσεις, οι οποίες εύλογα ζητούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

    ΕΠΕΙΔΗ σε εποχές βάρβαρης λιτότητας, περικοπών και ύφεσης, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε πλουσιοπάροχες συμβάσεις με εταιρείες τη στιγμή που στερεί από Νοσοκομεία, Σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ. αναγκαίες πιστώσεις ακόμη και για βασικά είδη.

    ΕΠΕΙΔΗ είναι πραγματικά προκλητικό, το Υπουργείο να διαθέτει υπηρεσίες, που με τον κατάλληλο συντονισμό, την επεξεργασία σχετικών πορισμάτων δεκάδων επιτροπών καθώς και την αξιοποίηση σχετικών μελετών αρμοδίων φορέων (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος) θα μπορούσαν να εκτελέσουν το έργο αυτό και την ίδια στιγμή, να αναθέτει σε ιδιώτες το αντικείμενο Δημοσίων Υπηρεσιών με αμοιβή 2.552.250 €.

    ΕΠΕΙΔΗ η διαπλοκή και η διαφθορά παραγόντων του Υπουργείου, οδήγησε (διαχρονικά και από τις δύο Κυβερνήσεις) σε κατασπατάληση χρημάτων του Δημοσίου, για έργα μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία (σχεδόν 20 χρόνια από την έναρξή της), δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καταταλαιπωρώντας φορολογούμενους και εφοριακούς και στερώντας πολύτιμα φορολογικά έσοδα.

    ΕΠΕΙΔΗ στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν πολύτιμες βάσεις οικονομικών δεδομένων και προσωπικών στοιχείων, στα οποία θα έχει άμεση πρόσβαση η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο.

    ΕΠΕΙΔΗ η εταιρεία (όπως προκύπτει από την διακήρυξη, σελ. 17-18) θα έχει δυνατότητα να εγκαταστήσει Διευθυντές – Ιδιώτες σε υπηρεσίες του Υπουργείου, καταργώντας στην ουσία την υφιστάμενη ιεραρχία.

    ΕΠΕΙΔΗ η αιτιολογία (σελίδα 11) για την υστέρηση των φορολογικών εσόδων, αποκαλύπτει συντάκτες ανίδεους για τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, όπως τεκμηριωμένα έχουν επισημάνει αρμόδιοι φορείς. Ενδεικτικά ΔΕΝ αναφέρονται σαν αιτίες η απουσία πολιτικής βούλησης, η πολυνομία, η γραφειοκρατία, η αναξιοκρατία, οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού, η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, η μη ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης, η μη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος κλπ.

    ΕΠΕΙΔΗ, παρά τις εξαγγελίες για διαφάνεια και για πάταξη της διαφθοράς, υπάρχουν φωτογραφικές «προδιαγραφές» για τον ανάδοχο (σελίδα 27 & 44).

   

    ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    1. Με ποια κριτήρια και εισηγήσεις ποιων υπηρεσιών καθορίστηκε το ποσό της διακήρυξης;

    2. Υπάρχουν ή όχι στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσίες, που από το αντικείμενό τους και με τον κατάλληλο συντονισμό, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν το σχετικό έργο, όπως η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης κλπ.;

    3. Έχει αξιοποιήσει το Υπουργείο τα πορίσματα επιτροπών διαλόγου, μελέτης κλπ. που συστάθηκαν στο Υπουργείο, από την εποχή του Γ. Γεννηματά μέχρι την επιτροπή του καθηγητή Γεωργακόπουλου, καθώς και ξένων φορέων (π.χ. IRS);

    4. Διαθέτει το Υπουργείο σχέδιο για την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσής του και αν ναι πότε αυτή θα ολοκληρωθεί; Ποια ποσά (ανά έτος και εταιρεία) έχει καταβάλει το Δημόσιο, από το 1990 για αμοιβή ιδιωτών, σε θέματα μηχανοργάνωσης (λογισμικό και τεχνικός εξοπλισμός);

    5. Πώς διασφαλίζει η διακήρυξη τη μη διαρροή και αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν οι υπηρεσίες από την ανάδοχο εταιρεία;

    6. Έχει ελεγχθεί νομικά η διακήρυξη, υπάρχουν φωτογραφικές διατάξεις, θα κινηθεί διαδικασία ελέγχου από τη Δικαιοσύνη;

    7. Τι συμπεριλαμβάνει το 1820/26.11.2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων; Με ποιο έγγραφο της ανατέθηκε αυτό το αντικείμενο;

   

    ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

   

    Παρακαλούμε να μας κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

    1. Οι εισηγήσεις των υπηρεσιών, βάσει των οποίων καθορίστηκε το ποσό της διακήρυξης.

    2. Τα πορίσματα των επιτροπών διαλόγου, από της εποχή του Γ. Γεννηματά μέχρι την επιτροπή του καθηγητή Γεωργακόπουλου, καθώς και των ξένων φορέων (IRS κλπ.).

    3. Το έγγραφο 1820/26-11-2010 της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και άλλα σχετικά με την ανάθεση του έργου έγγραφα.»