ΣΥΡΙΖΑ-Ερώτηση Αθ. Λεβέντη – Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά υδραργυρικών θερμομέτρων.

    ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

    ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   

    ΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

    -Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

    -ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

    ___________________

   

    ΘΕΜΑ: Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά υδραργυρικών θερμομέτρων.

   

    Από τις 3-4-2009, μπήκε σε εφαρμογή στη χώρα μας η οδηγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με τους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο». Η οδηγία εισάγει περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο, όπως θερμόμετρα πυρετού και άλλα όργανα μέτρησης, που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό (βαρόμετρα, σφυγμομανόμετρα κ.λ.π.) Οι περιορισμοί αφορούν τη διάθεση στην αγορά των οργάνων μέτρησης και δεν αφορούν όργανα που χρησιμοποιούνται ήδη ή πωλούνται μεταχειρισμένα.

   

    Σκοπός της οδηγίας είναι η πρόληψη της εισόδου του υδραργύρου στη ροή αποβλήτων που η εφαρμογή της αναμένεται να προσπορίσει οφέλη για το περιβάλλον και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, για την ανθρώπινη υγεία.

   

    Επειδή υδραργυρικά όργανα μέτρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα σε κάθε σπίτι,

   

    Επειδή ο υδράργυρος είναι ένα από τα πιο τοξικά μέταλλα και η κατάποσή ή η εισπνοή του επιφέρει από πρόσκαιρες παρενέργειες μέχρι και μόνιμες καρδιαγγειακές και νεφρικές βλάβες,

   

    Επειδή το πρόβλημα της διαχείρισης των υδραργυρικών οργάνων μέτρησης απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει:

    · Την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής σε όλα τα φαρμακεία και δημόσιους χώρους.

    · Διαφημιστική καμπάνια στο κοινό για την αναγκαιότητα συνεργασίας στην ανακύκλωση των υδραργυρικών θερμομέτρων.

    · Μηχανισμό συλλογής και ανακύκλωσης με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας,

   

    Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

    1. Ποια η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των υδραργυρικών θερμομέτρων πανελλαδικά;

    2. Προτίθεντε να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σταδιακής συλλογής και καταστροφής των υδραργυρικών θερμομέτρων σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς όφελος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας;

   

   

    Ο ερωτών Βουλευτής

   

   

   

    ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ