ΣΥΡΙΖΑ – Ερώτηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ,Μιχ.Κριτσωτάκη&Β.Μουλόπουλου-Θέμα:«Μη εφαρμογή διαιτητικής απόφασης από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ‘Ερρίκος Ντυνάν’»

    ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

   

   

   

    ΕΡΩΤΗΣΗ

    03-05-2010

    Προς τον κ. Υπουργό

    Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

   

    Θέμα:«Μη εφαρμογή διαιτητικής απόφασης από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ‘‘Ερρίκος Ντυνάν’’»

    Μετά από αίτηση προς το ΟΜΕΔ του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν εκδόθηκε η από 19-1-2009 και με αριθ. 2/2009 διαιτητική απόφαση, με την οποία ρυθμίσθηκαν οι όροι αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Νοσοκομείο για το έτος 2008. Τη διαιτητική αυτή απόφαση χωρίς βάσιμη αιτιολογία αρνήθηκε να εφαρμόσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, την επόμενη χρονιά με νέα αίτηση που κατέθεσε το Σωματείο προς τον ΟΜΕΔ εκδόθηκε η από 2-2-2010 και με αριθ. 4/2010 διαιτητική απόφαση, με την οποία ρυθμίσθηκαν εκ νέου οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Νοσοκομείο για το έτος 2009.

    Η Διοίκηση, προβάλλοντας την εναντίωσή της στο εν γένει σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως αυτό ρυθμίζεται από τον Ν. 1876/1990, επιδιώκει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να μην εφαρμόσει την παραπάνω διαιτητική απόφαση, πλήττοντας καίρια κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

    Ο νόμος, όμως, ορίζει ρητά ότι οι διαιτητικές αποφάσεις έχουν υποχρεωτική ισχύ και άμεση εφαρμογή, καθώς εξομοιώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή τους δεν υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, ο οποίος οφείλει να προσαρμοσθεί στα οριζόμενα από αυτές.

    Κατόπιν των ανωτέρω,

    ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    Προτίθεται να λάβει κάποιο μέτρο, προκειμένου να προστατέψει τους εργαζομένους από τέτοιου είδους εργοδοτικές αυθαιρεσίες, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύει η χώρα ή θα επιτρέψει να συνεχισθεί η όλως καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά της Διοίκησης του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», η οποία επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά;

   

    Οι ερωτώντες Βουλευτές

   

   

    Κριτσωτάκης Μιχάλης

   

   

    Μουλόπουλος Βασίλης