ΣΥΡΙΖΑ – ΕΡΩΤΗΣΗΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Π.ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

p> 

    ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

    ΕΡΩΤΗΣΗ KAI AKE

   

    Προς την κυρία Υπουργό

    – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

   

    ΘΕΜΑ: Κατάρρευση των εσόδων και εκτίναξη των ελλειμμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Σε τροχιά χρεοκοπίας τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ και ΟΠΑΔ. Ορατός ο κίνδυνος αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

   

    Η εντεινόμενη αναποτελεσματικότητα των εισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της, έχουν αυξήσει στα ύψη την εισφοροδιαφυγή και τις απώλειες εσόδων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

    Η ως άνω αιμορραγία στα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε συνάρτηση με την εκτίναξη των δαπανών τους, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας για φαρμακευτικές δαπάνες και εξαιτίας εσπευσμένων αποχωρήσεων από τη δουλειά, τινάζουν στα ύψη τα ελλείμματα των περισσότερων και μεγαλύτερων Ταμείων.

    Κατά τις αναφορές έγκυρων δημοσιευμάτων, ορισμένα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ο Οργανισμός Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), βρίσκονται σε τροχιά κατάρρευσης και αν δεν δοθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση, που κυμαίνεται ανάμεσα στο 1-2 δις ευρώ, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τους ασφαλισμένους.

   

    Επειδή η κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων προκαλεί βαθύτατη ανησυχία και αγωνία στον κόσμο της εργασίας.

   

    Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

   

    1. Τα έσοδα και οι δαπάνες των Ασφαλιστικών Ταμείων γενικά και ειδικότερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΤΠΔΥ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του κλάδου υγείας του ΟΓΑ, ακολουθούν τις αντίστοιχες προβλέψεις τόσο κατά το 2008 όσο και κατά τους πρώτους μήνες του 2009; Υπάρχει υστέρηση εσόδων των ως άνω ασφαλιστικών Ταμείων; Ποιοι είναι οι υπολογισμοί ή οι εκτιμήσεις για αυτή την υστέρηση; Ποιες είναι οι αιτίες της; Υπάρχει σχεδιασμός για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στα εν λόγω ταμεία;

    2. Ποια είναι η πορεία των ελλειμμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΤΠΔΥ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ; Ποια από τα ποσά της προβλεπόμενης κρατικής επιχορήγησης κατά ως άνω ασφαλιστικό οργανισμό, έχουν αποδοθεί έως σήμερα; Ποιες είναι οι αναθεωρημένες οικονομικές προβλέψεις για τους ως άνω ασφαλιστικούς οργανισμούς, ειδικότερα ως προς τα έσοδα, τις δαπάνες, την κρατική ενίσχυση, το έλλειμμα;

    3. Υπάρχει ή θα υπάρξει μέσα στο 2009 πρόβλημα ανταπόκρισης των προαναφερθέντων Ασφαλιστικών Οργανισμών στις συνολικές υποχρεώσεις τους; Ποια θα είναι η συνολική χρηματοδότηση του κράτους προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς; Θα υπάρξει πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση και σε τι ύψος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ;

   

    Τέλος, παρακαλούμε την κυρία Υπουργό όπως καταθέσει το συντομότερο δυνατό στη Βουλή:

    1) Τις σχετικές προβλέψεις και τα τελικά έσοδα από εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ για το έτος 2008 και τα αντίστοιχα μέχρι τώρα μεγέθη κατά μήνα για το 2009.

    2) Τις κρατικές επιχορηγήσεις που μέχρι τώρα έχουν εκταμιευτεί προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ και τις σχετικές προβλέψεις για το σύνολο της χρηματοδότησης τους το 2009 στον προϋπολογισμό και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους.

   

    Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

   

   

    Λαφαζάνης Παναγιώτης