ΣΥΡΙΖΑ: θέσεις για ένα ολοκληρωμένο Δημόσιο σύστημα Υγείας- πρόνοιας

 

Στο παρακάτω κείμενο κετέληξε μετά από διάλογο η 2η Πανελλαδική Σύσκεψη για την Υγεία-Πρόνοια του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει  τίτλο “Για ένα Ολοκληρωμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας – Πρόνοιας” και αποτελεί πλέον τη θέση για την υγεία στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 

——————————————————————————————-

 

 

 

 

       Η υγεία του πληθυσμού απειλείται σήμερα σε καθημερινή βάση από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Οι επιβλαβείς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας, η ανεργία, η φτώχεια, η ανεξέλεγκτη πλέον καταστροφή του περιβάλλοντος, η εισαγωγή των μεταλλαγμένων διατροφικών προϊόντων, οδηγούν σε ανεπανόρθωτες βλάβες την υγεία του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού.

 

         Ο    ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ως εκ τούτου, σημαντικό και αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα όλου του λαού ασχέτως φύλου, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, ιδεολογίας, τόπου κατοικίας, εργασιακής θέσης ή κοινωνικοοικονομικής τάξης.  

Με σκοπό την προάσπιση αυτού του δικαιώματος είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κινήματος με στόχους την επιβολή αντίστοιχων συνθηκών και σχέσεων εργασίας που προστατεύουν την υγεία, καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα ανατρέψει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και την ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή και επαρκή διατροφή και νερό.

     Συνεπώς για την Αριστερά, προάσπιση της υγείας δεν σημαίνει μόνο αγώνας για καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Η παράμετρος της υγείας οφείλει να διαπερνά κάθε πολιτική που αφορά σε τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

            Για μας αποτελεί θεμελιακή αφετηρία αυτή η ολιστική προσέγγιση της υγείας. Έχει, μάλιστα, καθοριστική σημασία η διαπίστωση ότι, παρά τις εντυπωσιακές εξελίξεις των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, παραμένουν ακάλυπτες αλλά και διευρύνονται οι ανάγκες υγείας των ανθρώπων οδηγώντας τους στον ατομισμό.

 

     Τα τελευταία 20 χρόνια ο δικομματισμός με τις πολιτικές του στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας, έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση του δημόσιου τομέα της υγείας, στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών και στην ενίσχυση του μεγάλου ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος αναπτύσσεται παρασιτικά πάνω στους πόρους της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και αποτελεί, από κοινού με τις πολυεθνικές του φαρμάκου, το βασικό ρυθμιστή της πολιτικής που εφαρμόζεται στο χώρο της υγείας.

       ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, έχουν βυθίσει στο χάος και διέλυσαν τους φορείς πρόνοιας, ενώ με τη θεσμοθέτηση των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προωθούν  την τελική άλωση του δημόσιου Τομέα Υγείας από το ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.

         Σήμερα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας κυριολεκτικά καταρρέει και ο τομέας της Υγείας ελέγχεται πλέον σε ποσοστό άνω του 50% από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, οι ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, εκτοξεύτηκαν το 2008 στο 57% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

         Η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας έχει πάρει προκλητικά αρνητικές διαστάσεις. Από το 3% του ΑΕΠ το 2004, η χρηματοδότηση του ΕΣΥ, μειώθηκε το 2008 στο 2,4%, ενώ το χρέος των δημόσιων νοσοκομείων από τα 2,2 δις ευρώ την περίοδο 2000-2004, εκτοξεύτηκε σήμερα στα 4,4 δις ευρώ. Οι κενές θέσεις νοσηλευτών/τριών ανέρχονται στις 25.000 και των νοσοκομειακών γιατρών υπερβαίνουν τις 4.500, ενώ οι προσλήψεις δεν ξεπερνούν τις 800 τον χρόνο όταν οι συνταξιοδοτήσεις και αποχωρήσεις είναι περισσότερες από 2.000. Η Ελλάδα είναι μακράν η πρώτη από τις χώρες του ΟΟΣΑ στις «καταστροφικές δαπάνες υγείας» , δηλαδή στα νοικοκυριά που χρεοκοπούν κάθε χρόνο λόγω αδυναμίας να αντεπεξέλθουν σε έξοδα για την περίθαλψή τους.

 

           Ο    ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι, από τη στιγμή που η υγεία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κερδοσκοπία στην παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και περίθαλψης και παλεύει  για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Θέτει σαν στρατηγικό στόχο μια ριζική αναμόρφωση των υπηρεσιών υγείας ώστε αυτές να παρέχουν ενιαία, δημόσια και εντελώς δωρεάν φροντίδα σε όλον τον πληθυσμό, με βάση τις ανάγκες του και στόχο την εφαρμογή της συνέχειας στη φροντίδα, δηλαδή την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την περίθαλψη, τη λειτουργική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των αρρώστων.  Ο δημόσιος τομέας που οραματιζόμαστε, δεν έχει σχέση με το σημερινό υποβαθμισμένο και αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα, που χαρακτηρίζεται από φαινόμενα αναξιοκρατίας και διαφθοράς. Αγωνιζόμαστε για δημόσιο τομέα αποτελεσματικό, ποιοτικό, φιλικό για τους πολίτες που επιτελεί το ρόλο του σε συνθήκες κοινωνικού και δημοκρατικού ελέγχου.

 

         Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής μας στόχευσης είναι:

α) η επαρκής χρηματοδότηση της υγείας  με διπλασιασμό τουλάχιστον -σε πρώτο στάδιο- των δαπανών του δημόσιου προϋπολογισμού και ταυτόχρονη ορθολογική και διαφανή διαχείριση

β) η συγκρότηση ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και μετανοσηλευτικής αποκατάστασης, που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα του νέου πραγματικά δημόσιου συστήματος υγείας

γ) την αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης και

δ) τον κοινωνικό έλεγχο, την δημοκρατική συμμετοχή εργαζομένων και αποδεκτών υπηρεσιών υγείας στη λήψη των αποφάσεων.»

 

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 

 • Δημιουργία ενός πλήρους δικτύου Κέντρων Υγείας σε όλη την επικράτεια με βάση τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια διασυνδεμένων με το νοσοκομείο της αυτόνομης διοικητικά υγειονομικής περιφέρειας. Η λειτουργία των Κέντρων Υγείας – σε αντίθεση με το κυρίαρχο ιατροκεντρικό μοντέλο – θα στηρίζεται στη διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία των μελών της ομάδας υγείας (μέσα στην οποία εντάσσεται και ο οικογενειακός γιατρός). Ανάπτυξη δημόσιων ΚΥ σε κάθε αστική περιοχή στελεχωμένα από γενικούς ιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους, ακτινολόγους, μικροβιολόγους, οδοντιάτρους, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, παρασκευαστές μικροβιολογικού εργαστηρίου, χειριστές ακτινολογικού εργαστηρίου, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, οδηγούς ασθενοφόρων, διοικητικούς υπαλλήλους, φύλακες και υπαλλήλους καθαριότητας, όλοι με σχέση εργασίας  μονιμότητας και πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τα ΚΥ αυτά λειτουργούν καθημερινά τακτικά πρωινά ιατρεία (γενικής οικογενειακής ιατρικής και παιδιατρικό), ξεχωριστό τμήμα επειγόντων περιστατικών συνεχούς 24ωρης κάλυψης με επίσης συνεχή 24ωρη κάλυψη μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου  και τακτικά εβδομαδιαία ή δις εβδομαδιαία ιατρεία επισκεπτών ιατρών άλλων ειδικοτήτων (γυναικολογικό, ψυχιατρικό, καρδιολογικό, ορθοπεδικό,  οφθαλμιατρικό κλπ) από τα νοσοκομεία με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Βασική λειτουργία των ΚΥ αποτελεί η καταγραφή όλου του πληθυσμού ευθύνης τους ανεξαρτήτου ηλικίας και εθνικής καταγωγής σε έντυπη ή ηλεκτρονική κάρτα υγείας (όπου θα καταγράφεται πλήρες κοινωνικοοικονομικό και ιατρικό ιστορικό), μέσα από την οποία και μόνον είναι δυνατή η σύνταξη και επικαιροποίηση του υγειονομικού χάρτη και η καταγραφή των πραγματικών υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Αυτονόητη είναι η προς την ίδια αντίληψη και κατεύθυνση ποσοτική και λειτουργική αναβάθμιση των υπαρχόντων ΚΥ των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών. Τα ΚΥ αποτελούν σημεία αναφοράς των ιδιωτών γιατρών της περιοχής ευθύνης τους.
 • Ίδρυση και ανέγερση σε όλες τις  σημερινές έδρες των υγειονομικών περιφερειών δημόσιων μεγάλων μονάδων αποκατάστασης και στελέχωσής τους από όλες τις απαραίτητες ειδικότητες (φυσίατρους, εξειδικευμένους νευρολόγους και ορθοπεδικούς, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές κλπ) με στόχο να καλύπτονται από το δημόσιο όλες οι ανάγκες εξειδικευμένης αποκατάστασης  και ασφαλούς επανένταξης για κάθε κάτοικο της ελληνικής επικράτειας.
 • Στελέχωση και αύξηση του αριθμού των δημόσιων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στο ύψος των διεθνώς παραδεκτών προτύπων σε σχέση με το σύνολο των νοσοκομειακών κλινών.
 • Λειτουργία Αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε κάθε νοσοκομείο.
 • Δωρεάν  κάλυψη όλου του φάσματος της οδοντιατρικής περίθαλψης και ορθοδοντικής θεραπείας από το ΕΣΥ για όλες τις ηλικίες και ανεξάρτητα από ασφαλιστική ένταξη, με μαζική πρόσληψη μόνιμων οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα ΚΥ αστικού τύπου και στα δημόσια νοσοκομεία, με αμοιβές και βαθμολογική και επιστημονική εξέλιξη γιατρών ΕΣΥ. Εναλλακτικά (ή και παράλληλα) δυνατότητα ένταξης των σημερινών ιδιωτών οδοντιάτρων στο ΕΣΥ (ως επιμελητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) με μετατροπή των ιατρείων τους σε δημόσια περιφερικά οδοντιατρεία ως αποκεντρωμένες μονάδες των ΚΥ αστικών και αγροτικών και φυσικά με αποζημίωση για το χώρο και τον εξοπλισμό των ιατρείων τους που θα διαθέσουν στο δημόσιο σύστημα.
 • Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του γιατρού εργασίας με αύξηση των αντίστοιχων θέσεων ειδικότητας αλλά και νομοθετική πλήρης οικονομική ανεξαρτητοποίησή του από την εργοδοσία, με παροχή αυξημένων αρμοδιοτήτων στην οργάνωση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Λογοδοσία υποχρεωτική μόνο στα συνδικάτα των εργαζομένων.
 • Επαναφορά σε καθεστώς δημόσιου όλων των υπηρεσιών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ που έχουν περάσει σε ιδιωτικά χέρια, εργολαβίες ,συνεργεία κλπ (φύλαξη, καθαριότητα, σίτιση, ΚΕΚ, συντήρηση, κατασκευαστικά έργα, κυλικεία και ότι άλλο) και απορρόφηση σε καθεστώς μονιμότητας και πλήρους ωραρίου όλων των σημερινών εργαζόμενων στους ιδιώτες.

Κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων σε επίπεδο περιφέρειας

 • Κατάργηση των εισπρακτικών ταμείων και κάθε είδους εισπρακτικού μηχανισμού στα γραφεία κίνησης των δημόσιων νοσοκομείων με αυτονόητη κατάργηση κάθε είδους πληρωμής ασθενούς ή συνοδού για οτιδήποτε πλην των ειδών στα κυλικεία. Αντίστροφα, καθιέρωση ταμείων για πληρωμή εξόδων μετακίνησης σε ασθενείς ή συνοδούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτά.
 • Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα ανεξάρτητα από πάθηση, ηλικία και ατομικό εισόδημα.
 • Γενναία χρηματοδότηση όλων των σημερινών προγραμμάτων απεξάρτησης (στεγνών και μη) και ίδρυση νέων παραρτημάτων σε όλη την επικράτεια με στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών ,ούτως ώστε καμιά αναμονή  για ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα να μην ξεπερνά τους 3 μήνες. Αποποινικοποίηση της κατοχής και προμήθειας όλων των ουσιών για προσωπική χρήση. Αντιμετώπιση του χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών ως ασθενούς. Θεσμοθέτηση μέτρων για την αποκοπή των χρηστών από το παράνομο εμπόριο.
 • Συνέχιση με κρατική χρηματοδότηση και προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή μέσω ευρωπαϊκού ταμείου όλων των σημερινών προγραμμάτων «βοήθειας στο σπίτι» καθώς και των προγραμμάτων αποασυλοποίησης των χρονίως ψυχικά πασχόντων με κοινωνικοποίηση των δομών τους και συνολική ανασυγκρότηση των δημόσιων ψυχιατρικών μονάδων που αναπτύσσονται στα Γεν, Νοσοκομεία και σταδιακό κλείσιμο όλων των ειδικών Ψυχ. Νοσοκομείων. Λειτουργική ενοποίηση των προγραμμάτων «βοήθεια στο σπίτι» με τις μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ, δηλαδή τα ΚΥ και τα περιφερικά ιατρεία, και ένταξη των εργαζομένων στους μονίμους υπαλλήλους του  Υπουργείου Υγείας.
 • Δημιουργία και χρηματοδότηση κέντρων υποδοχής για κακοποιημένες γυναίκες, σε όλη τη χώρα.
 • Ενοποίηση όλων των επιδομάτων αναπηρίας σε ένα και μετατροπή του σε ειδική κοινωνική σύνταξη.  
 • Καθιέρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των πανεπιστημιακών γιατρών (με αυστηρότατες κυρώσεις ,όπως και για τους γιατρούς του ΕΣΥ, σε περίπτωση άσκησης και ιδιωτικού ιατρείου) με αυτονόητη την σημαντική μισθολογική αναβάθμισή τους. Κατάργηση του θεσμού του άμισθου επιστημονικού συνεργάτη, των επικουρικών γιατρών και των προγραμμάτων stage για τους νοσηλευτές. 6ωρο πρωινό ωράριο, πενθήμερο, με μία το πολύ ενεργό εφημερία την εβδομάδα για όλους τους γιατρούς στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Ένταξη στο ΕΣΥ και στο καθεστώς της  γενικής εφημερίας πόλης όλων  των σημερινών στρατιωτικών νοσοκομείων με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των στρατιωτικών γιατρών και μισθολογική εξίσωσή τους με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Σταδιακή κατάργηση της ξεχωριστής στρατιωτικής ιατρικής υπηρεσίας και των στρατιωτικών ιατρικών σχολών.
 • Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ, για την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων. Κατοχύρωση ενιαίων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.

 

 Ειδικά για το θέμα των προσλήψεων και των αμοιβών  ο ΣυΡιζΑ  ξεκινά μόνιμη πανελλαδική  καμπάνια αμέσως μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη. Δεν μπορεί να υπάρξει σύστημα υγείας με εξαθλιωμένους εργασιακά και οικονομικά εργαζόμενους.

 

          Η τελική φάση υλοποίησης του στόχου για την οικοδόμηση  ενός ολοκληρωμένου δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, στα πλαίσια της πολιτικής που οραματιζόμαστε, εμπεριέχει και την ενιαιοποίηση του σχεδιασμού της χρηματοδότησης και της παροχής υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ενιαία χρηματοδότηση από τον δημόσιο προϋπολογισμό, σημαίνει κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, διατήρηση των εργοδοτικών, σημαίνει τελικά κατάργηση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και μεταφορά των αποθεματικών τους στους κλάδους σύνταξης, σημαίνει πέρασμα στο ΕΣΥ των υποδομών του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών. Η σημερινή πραγματικότητα στη χώρα μας επιβάλλει τη σταδιακή προσέγγιση του στόχου αυτού, μέσα από μεταβατικές διαδικασίες συντονισμού, ενιαιοποίησης των παροχών και  ενιαιοποίησης των εργασιακών σχέσεων»

 

            Στην αντίληψή μας για την υγεία, δεν υπάρχει χώρος για επιχειρηματική, κερδοσκοπική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο μια ριζικής αναμόρφωσης του συστήματος υγείας είναι, σε πρώτο μεταβατικό στάδιο, αναγκαία η υπαγωγή σε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών και μαιευτηρίων, ενώ, σε δεύτερη φάση, επιδιώκουμε τη σταδιακή ένταξη και των υπόλοιπων ιδιωτικών φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, όπως είναι οι φαρμακευτικές και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας και οι μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών εργαστηρίων, στο δημόσιο σύστημα υγείας.

 Ο βασικός παράγοντας που θα οδηγήσει στην συρρίκνωση και τελικά εξάλειψη της δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας, καθιστώντας τον περιττό, θα είναι η καθολικότητα και η ποιότητα του δημόσιου τομέα. Οι όποιες απαγορευτικές για την δράση του ιδιωτικού τομέα νομοθετικές ρυθμίσεις θα έρχονται να επικυρώσουν αυτό το γεγονός.

Σε κάθε περίπτωση αγωνιζόμαστε για :

α) εισαγωγή πλαφόν ιατρικών πράξεων, τιμών  και αριθμού συμβάσεων (διαγνωστικών και θεραπευτικών «πακέτων») με τα ασφαλιστικά ταμεία

 β) εφαρμογή υποχρεωτικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας για όλο το προσωπικό που απασχολούν συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού, με καθιέρωση ίδιων ωραρίων και ίδιων προδιαγραφών στελέχωσης με τα δημόσια νοσοκομεία (εφημερεύοντες γιατροί ανά τμήμα, νοσηλευτικές βάρδιες, ύπαρξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ κλπ)

γ) απαγόρευση εισόδου στο χρηματιστήριο

δ) απαγόρευση εξαγοράς άλλων ιδιωτικών μονάδων υγείας και συγκρότηση παραπέρα ολιγοπωλιακής συνθήκης από τη σημερινή στις υπηρεσίες υγείας ε) υποχρέωση για συνολική διεκπεραίωση των περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των ασθενών, ούτε των ταμείων τους όταν, για οποιοδήποτε λόγω, η διάρκεια και οι απαιτήσεις της θεραπείας-νοσηλείας βγαίνουν από τα όρια του ασφαλιστικού πακέτου.

    

          Στο πλαίσιο της γενικότερης εναλλακτικής προγραμματικής μας πρότασης για την υγεία, ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η χάραξη μιας συνολικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για το φάρμακο.

 

Στον τομέα του φαρμάκου εξακολουθεί να απουσιάζει κάθε σχεδιασμός με ενιαία κριτήρια και στόχους, με αποτέλεσμα την πλήρη υπαγωγή της έρευνας, της παραγωγής, του ελέγχου και της χρήσης των φαρμάκων στις ανάγκες της αγοράς και τον περιορισμό του ρόλου της πολιτείας σε μικρής μόνο κλίμακας ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι η υποβάθμιση του ΕΟΦ, καθώς και η πολυφαρμακία και η αλόγιστη χρήση των φαρμάκων, ιδίως των αντιβιοτικών και των ψυχοφαρμάκων, με καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών αλλά και στις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες και στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε αντίθεση με την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που επιτρέπει την ανεξέλεγκτη δράση των μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών στο χώρο της υγείας, ο ΣυΡιζΑ αντιλαμβάνεται το φάρμακο ως κοινωνικό αγαθό ειδικού χειρισμού που εμπεριέχει υπεραξία που η αριστερά πρέπει να διαχειρισθεί σε όφελος της κοινωνίας και που οφείλει να υπόκειται σε κανονισμούς και ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα, η ποιότητα, η επάρκεια αλλά και η λελογισμένη χρήση του, θεωρεί δε αναγκαία τη στήριξη των εγχώριων φαρμακοβιομηχανιών και τη δημιουργία Εθνικής  Φαρμακαποθήκης και Φαρμακοβιομηχανίας.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε:

 • Την ολόπλευρη αναβάθμιση του ΕΟΦ.
 • Την υπαγωγή των αρμοδιοτήτων του φαρμάκου στο Υπουργείο Υγείας.
 • Τον αυστηρό έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής, της συνταγογράφησης φαρμάκων και θεραπειών, καθώς και της αξιοπιστίας και της ποσοτικής επάρκειας των σκευασμάτων.
 • Τον προσδιορισμό του ρόλου και των όρων δημιουργίας και λειτουργίας Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και Φαρμακαποθήκης.
 • Τη δημόσια χρηματοδότηση της ιατρικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης με στόχο την αποδέσμευσή της από τη φαρμακοβιομηχανία και πάταξη της παραοικονομίας.
 • Τη στήριξη των προμηθευτικών συνεταιρισμών των Φαρμακοποιών
 • Τον κοινωνικό  έλεγχο στο κύκλωμα του φαρμάκου μέσω των αρμόδιων

             κοινωνικών φορέων