Συστάσεις για γρίπη των πτηνών

«Καμπανάκι» στους πτηνοτρόφους και τους ιδιοκτήτες
οικόσιτων πουλερικών χτυπάει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης, μετά τα πρόσφατα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην
Τουρκία, την Ουγγαρία και την Αγγλία.
«Αν και τα επιδημιολογικά δεδομένα που διαθέτουμε δεν εμπνέουν ανησυχία
για τη γρίπη των πτηνών φέτος, τα τελευταία κρούσματα σε άλλες χώρες
καθιστούν χρήσιμη την υπενθύμιση μέτρων βιοασφάλειας», εξηγεί ο
αντινομάρχης γεωργικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος Γιώργος Τσαμασλής.
«Αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο σαν να είμαστε σε περίοδο κόκκινου
συναγερμού, γιατί είναι καλύτερο να προλαμβάνουμε, παρά να
θεραπεύουμε», αναφέρει.

Σινιστάται:

*Εγκλεισμός όλων των πουλερικών μέσα στις εγκαταστάσεις τους, σε όλα τα
κοτέτσια που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων από
υγροβιότοπους, λίμνες και γενικά μεγάλες υδατοσυλλογές που αποτελούν
σημεία συγκέντρωσης άγριων πτηνών (ευπρόσβλητες περιοχές).

*Περιορισμός των πουλερικών σε περιφραγμένους χώρους για όσους
διαθέτουν κοτέτσια που βρίσκονται σε απόσταση άνω των δύο χιλιομέτρων
από τις ευπρόσβλητες περιοχές.

*Στις περιπτώσεις που οι πτηνοτρόφοι διαπιστώνουν απότομο και
εξαιρετικά μεγάλο κι ασυνήθιστο αριθμό θανάτων πουλερικών να ειδοποιούν
αμέσως τους κτηνιάτρους της διεύθυνσης κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης στα
τηλέφωνα: 2310-478315, 316, 317, 318.