Τα αιτήματα της ΔΑΚΕ

ΣΤΑΘΕΡΗ παραμένει η παρέμβαση της ΔΑΚΕ. Έπεσε εις χείρας μου υπόμνημα προς τον πρόεδρο του Νοσοκομείου «Ελπίς» από την ένθα ΔΑΚΕ. Ζητούν «ομόφωνα» (!) αλλαγές προϊσταμένων νοσηλευτικού προσωπικού και κρίσεις δύο εξ αυτών, οι οποίες αναφέρονται επωνύμως.