Τα φάρμακα κατά του τσιγάρου βλάπτουν σοβάρα την υγεία

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία αλλά το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα φάρμακα που βοηθούν στη διακοπή του.

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαιτεί τώρα να αναγράφονται στα κουτιά των σκευασμάτων Chantix (βαρενικιλίνη) και Zyban (βουποπριόνη) προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα φάρμακα αυτά για την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με τη σύσταση του FDA, οι προειδοποιήσεις πρέπει να τονίζουν τον κίνδυνο «σοβαρών ψυχικών διαταραχών», που κυμαίνονται από αλλαγή συμπεριφοράς και καταθλιπτική διάθεση μέχρι επιθετικότητα και αυτοκτονικό ιδεασμό. Το Κέντρο Αξιολόγησης Σκευασμάτων επισημαίνει ότι «ο κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών που συνδέονται με τη λήψη των συγκεριμένων φαρμάκων πρέπει να αποτιμηθεί σε σχέση με το όφελος της διακοπής του καπνίσματος» και συνιστά στους γιατρούς που τα συνταγογραφούν να παρακολουθούν τους ασθενείς τους, ώστε να εντοπίζουν εγκαίρως πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Οι δύο παρασκευάστριες φαρμακοβιομηχανίες Pfizer (Chantix) και GlaxoSmithKline (Zyban) καλούνται επίσης να διεξαγάγουν κλινικές έρευνες για την αξιολόγηση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων που αναπτύσσουν οι ασθενείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα βοηθήματα διακοπής του καπνίσματος. Υπάρχει βεβαίως πάντοτε και η επιλογή να κόψει κανείς το κάπνισμα χωρίς φάρμακα, που μάλλον είναι και η συνηθέστερη.