Τα κλειδιά για εφεδρεία με σύνταξη

Με κατεπείγουσα υπουργική εγκύκλιο προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν ανά Ταμείο για την εργασιακή εφεδρεία. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην υπαχθούν στο μέτρο εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τα έτη ασφάλισης, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

"Κλειδί" για την εφεδρεία αποτελεί η ημερομηνία συμπλήρωσης 10.500 ημερών ασφάλισης (ή 35ετίας), ενώ διαφορετικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τα όρια ηλικίας. Στον νέο θεσμό θα υπαχθούν όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώσουν μέσα στην επόμενη διετία τις προϋποθέσεις για να πάρουν πλήρη σύνταξη.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 να έχουν τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (ξεκινούν από 35 και φτάνουν ακόμα και τα 38 χρόνια) όσο και το όριο ηλικίας σε όσα Ταμεία υπάρχει σχετική πρόβλεψη (π.χ. ΙΚΑ).

Χθες για το θέμα αυτό υπήρξε εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη (που χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα), όπου παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες με τις προϋποθέσεις ανά Ταμείο. Στόχος είναι να μην υπάρξουν εργαζόμενοι που θα βγουν στην εφεδρεία επειδή συμπλήρωσαν τα έτη ασφάλισης και στη συνέχεια δεν θα μπορούν να πάρουν σύνταξη, καθώς δεν θα έχουν το όριο ηλικίας.

Από την εγκύκλιο προκύπτει:

 • Το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης ή της 35ετίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υπαγωγή ή όχι στον θεσμό της εφεδρείας. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων "θωρακίζεται" το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (όπως ακριβώς ισχύει τη συγκεκριμένη χρονιά).
 • Η αναγνώριση των πλασματικών ετών μπορεί να αποτελέσει "παγίδα", καθώς οδηγεί στην αύξηση των ημερών ασφάλισης και ενδεχομένως στην εφεδρεία. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως "λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, που διανύθηκε σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει αναγνωριστεί".
 • Τα όρια ηλικίας για την υπαγωγή στην εφεδρεία παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Η ηλικία είναι σε άμεση συνάρτηση με το Ταμείο, το έτος υπαγωγής στην ασφάλιση αλλά και το φύλο (καθώς υπάρχουν διαφορές για άντρες και γυναίκες).
 • Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για τους εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αναγκαία προϋπόθεση είναι από τις 10.500 ημέρες, οι 7.500 να έχουν γίνει στο ειδικό αυτό καθεστώς.
 • Υπό προϋποθέσεις μπορεί να βρεθούν στην εφεδρεία και μητέρες με ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με 5.500 ημέρες, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται και έχουν ήδη φτάσει τις 10.000 ημέρες εργασίας.
 • Στην εγκύκλιο χαρακτηριστικά προβλέπεται πως "για να τεθεί το προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 το πολύ δύο έτη, τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται)".

  Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
  Οριο τα δύο χρόνια

  Μέχρι 24 μήνες μπορεί να φτάνει η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας. Στην εγκύκλιο προβλέπεται πως "η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς (που αναφέρονται στον N. 4024/11) λύεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε 35 χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013".

  Λύση αυτοδικαίως
  Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι τίθενται αυτοδικαίως, με την παρέλευση μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου, σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας τους.

  Ιδιαίτερα σημαντικό πως "σε περίπτωση προσώπων που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης -δηλαδή τουλάχιστον 35ετία και όπου απαιτείται το όριο ηλικίας- η σχέση εργασίας ή η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως".

  ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
  Ποιους αφορούν οι διατάξεις

  Οι κατηγορίες των εργαζομένων που μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία καταγράφονται στην εγκύκλιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα τονίζεται πως στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής εμπίπτουν:

  • Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  • Το μόνιμο προσωπικό, που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας (π.χ. πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ ) και συνταξιοδοτείται όχι με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου, αλλά με βάση τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

  Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπολείπονται μέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση (με τουλάχιστον 35ετία) το μέγιστο δύο χρόνια τόσο για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται).

  Δηλαδή πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά και οι δύο προϋποθέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου. Αυτό ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983 και οι οποίοι θα υπαχθούν στην εφεδρεία μόνο με βάση τα έτη ασφάλισης (αφού δεν απαιτείται όριο ηλικίας).

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ