Τα κονδύλια εφημεριών σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016

p style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Στο Μνημόνιο 3 καταγράφεται η εξέλιξη του κονδυλίου εφημεριών στην 5ετία 2012 έως και 2015 (κλικ εδώ σελίδα 5637).

Η μεγάλη βουτιά θα συμβεί την ερχόμενη χρονιά κατά την οποία το κονδύλιο εφημεριών μειώνεται από 323 εκατ. ευρώ που ήταν φέτος σε 285!

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η καθοδική πορεία:

 

2012

323 εκατ. ευρώ

2013

285

2014

280

2015

277

2016

272

Δ.Β.