Τα Νοσοκομεία όλης της χώρας μένουν χωρίς Διοικητικά Συμβούλια πάνω από ένα μήνα!

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”> 

Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία όλης της χώρας, διότι ενώ η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων τους έχει λήξει από τις 3 Δεκέμβρη 2011, ο Α. Λοβέρδος δεν προχωρεί σε τοποθέτηση νέων ΔΣ.!
Σημειωτέον η θητεία έληξε στις 3 Σεπτέμβρη και δόθηκε 3μηνη παράταση δήθεν για να γίνουν οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων, ώστε ο διορισμός να  δημοσιευθεί ενιαία στο ίδιο ΦΕΚ.
Στην πραγματικότητα η κωλυσιεργία Λοβέρδου σχετίζεται με το άγριο εσωκομματικό τοπίο που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ και τις συμμαχίες που προσπαθεί να συνάψει ο δελφίνος, ώστε να εκμεταλλευτεί τους διορισμένους στα ΔΣ ως μηχανισμό στην επικείμενη μάχη της διαδοχής.
Αυτή τη στιγμή τα χέρια των Διοικητών Νοσοκομείων είναι δεμένα και δεν μπορούν να προβούν σε στοιχειώδεις διοικητικές πράξεις που απαιτούν απόφαση ΔΣ. Κανείς όμως εξ αυτών δε διαμαρτύρεται, διότι η εκπαραθύρωση πολλών εξ αυτών έχει λειτουργήσει παιδευτικά.
 
Ποιες αρμοδιότητες έχει το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του. Συνεπώς αυτή τη στιγμή κανένα Νοσοκομείο της χώρας δεν μπορεί να καταρτίσει προϋπολογισμό 2012, ούτε να προβεί σε τροποποιήσεις, προς δόξα της εκλογίκευσης των οικονομικών που ευαγγελίζεται ο Α. Λοβέρδος.
  • Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Τώρα θα βρεθεί ακόμη μία ευλογοφανής δικαιολογία για την έλλειψη υλικών στα Νοσοκομεία της χώρας.
  • Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της δαπάνης που αφορά στις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού. Ήδη το κονδύλιο εφημεριών 2012 είναι μειωμένο κατά 30 εκατ. και οι εφημερίες Δεκεμβρίου θα υποστούν περιοδεία σε Επιτρόπους και Εντελλόμενα.
  • Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
  • Εγκρίνει δαπάνες άνω των 45.000 ευρώ
 
Εντέλει ο συνταγματολόγος Α. Λοβέρδος, ενώ υποκριτικά κόπτεται για τη νομιμότητα, φαίνεται ότι έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων του και τους νόμους και τις δικές του υποχρεώσεις.
 
Δημήτρης Βαρνάβας