Τα παιδιά πληρώνουν τα προβλήματα των γονιών

 

Της ΣΟΦΙΑΣ ΝΕΤΑ

Στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε έναν από τους δύο γονείς ανιχνεύονται στο 20% των κλήσεων που έχει δεχτεί έως τώρα η Γραμμή-Σύνδεσμος για την ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του εφήβου και τίθενται ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά τους.

Ειδικότερα ο ένας από τους δύο γονείς συχνά καλεί για να ρωτήσει κατά πόσο η ψυχική πάθηση του άλλου γονέα θα επηρεάσει την ψυχική υγεία και συμπεριφορά των παιδιών στην οικογένεια. Επίσης σε κλήσεις από γονείς, οι οποίοι ανησυχούν για τη δική τους συμπεριφορά (εκρήξεις θυμού, άγχος, έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις, φοβίες) απέναντι στα παιδιά τους, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο αυτές οι συμπεριφορές θα επηρεάσουν τα παιδιά τους με κάποιο τρόπο. Ρωτούν επίσης, αναφέρουν οι ειδικοί της υπηρεσίας, για την οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών τους και γενικά για το χειρισμό θεμάτων της καθημερινότητάς τους.

Αν και οι γονείς με ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα εύχονται να είναι καλοί στον γονεϊκό τους ρόλο, εντούτοις απειλούνται από δυσκολίες λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναγκών του παιδιού και των περιορισμένων ικανοτήτων τους να ανταποκριθούν σε αυτές, σημειώνουν οι ειδικοί. «Είναι πολύ σημαντικό, όμως», προσθέτουν «να υποστηρίζονται οι δεσμοί τους με τα παιδιά τους. Γιατί και τα παιδιά έχουν ανάγκη από τους γονείς τους, ακόμη και αν αυτοί αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, αλλά και οι ψυχικά πάσχοντες γονείς έχουν ανάγκη και δικαίωμα στο δεσμό με τα παιδιά και την οικογένειά τους».

Οι σύμβουλοι της Γραμμής – Σύνδεσμος τονίζουν την ανάγκη για πρόληψη και αποτροπή της εκδήλωσης της ψυχικής νόσου στα παιδιά υποστηρίζοντας τους γονείς στον γονεϊκό τους ρόλο και ενισχύοντάς τους προς την αναζήτηση βοήθειας. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζει η λειτουργία του Ξενώνα «Μελία» που φιλοξενεί παιδιά 5-12 ετών, των οποίων οι γονείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο, εξαιτίας προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο Ξενώνας «Μελία» (Φαρκαδώνος και Πιτυούντος 4, 11142 Λαμπρινή, Αθήνα 210-2135895) ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου 2006 από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και εντάσσεται στο πλαίσιο του συστήματος των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και εποπτεύεται από το υπουργείο υγείας (διεύθυνση Ψυχικής Υγείας).

Απώτερος στόχος της λειτουργίας του ξενώνα είναι η επιστροφή των παιδιών στο σπίτι και η επανασύνδεσή τους με την οικογένειά τους. Οπου αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίζεται η αποκατάστασή τους σε σταθερό πλαίσιο διαμονής.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ξενώνα «Μελία» αφορούν:

– Τη διάγνωση και θεραπεία των αναγκών του παιδιού, των γονέων και της οικογένειάς του σε επίπεδο ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

– Την παρακολούθηση και υποστήριξη της αλληλεπίδρασης παιδιού-γονέων και της λειτουργικότητας της οικογένειας μετά την επιστροφή του παιδιού στο σπίτι του

– Την ενημέρωση, ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική σε οικογένειες της κοινότητας, στις οποίες οι γονείς είναι ψυχικώς πάσχοντες, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η φιλοξενία των παιδιών

– Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την ψυχική νόσο και για τη σχέση γονέων-παιδιών.