Τα πρώτα τεστ συγχωνεύσεων σε Κρήτη – Θεσσαλονίκη

Οι συγχωνεύσεις θα αρχίσουν πιλοτικά την άνοιξη από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, ξεκινώντας από μικρά νοσοκομεία στις ίδιες περιοχές να υπάγονται σε ενιαία διοίκηση και τα τμήματά τους να ανασυγκροτούνται και να συγχωνεύονται δύο ή τρία τμήματα με το ίδιο αντικείμενο που τώρα υπολειτουργούν, σε ενιαίο τμήμα με συντονισμένη λειτουργία.

 

Υπάρχουν ήδη εισηγήσεις που κάνουν λόγο ακόμη και για κατάργηση ή προσάρτηση μικρών νοσοκομείων σε μεγαλύτερα, με την εκτίμηση ότι έτσι αξιοποιούνται αποδοτικά το προσωπικό και οι υποδομές τους. Σε μεγαλύτερες μονάδες η αρχή θα γίνει με ομοειδείς κλινικές, η ύπαρξη των οποίων δεν κρίνεται απαραίτητη και τις ανάγκες μπορεί να τις καλύψει μικρότερος αριθμός τους.

Μεικτή επιτροπή στελεχών των υπουργείων Υγείας και Εργασίας εξετάζει τα τεχνικά ζητήματα ένταξης των ιατρείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ και πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ολοκληρώσει τις προτάσεις της, για να ληφθούν στη συνέχεια από τα συναρμόδια υπουργεία οι τελικές αποφάσεις.

Κάτω από τις συνθήκες που πιεστικά έχει πλέον διαμορφώσει η τρόικα, το υπουργείο Υγείας καλείται να επιτύχει κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, όπως η μέγιστη δυνατή απόδοση και λειτουργικότητα των δομών Υγείας, συγχρόνως με τη δραστική περιστολή δαπανών.

Εως τον Μάρτιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» και η οριστική μορφή που θα πάρει ο νέος «Υγειονομικός χάρτης», με την έννοια μιας νέας επαναξιολόγησης με κριτήρια και γεωγραφικής κατανομής. Επίσης επιταχύνεται η ένταξη στο ΕΣΥ και του τομέα υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και ειδικότερα του δικτύου ιατρείων και νοσοκομείων του ΙΚΑ.

Συγχρόνως, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα αναδιοργανωθούν και οι δομές των εξωτερικών ιατρείων των νοσηλευτικών μονάδων, με την ενοποίηση τμημάτων, σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Ολες οι υγειονομικές μονάδες του ΕΣΥ περνούν πλέον στη δικαιοδοσία των περιφερειαρχών του «Καλλικράτη».

Επειτα από επαφές που είχαν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος και ο υφυπουργός Μιχάλης Τιμοσίδης με τον υφυπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη, με τη συμμετοχή και των διοικητών των ασφαλιστικών ταμείων, αναλύθηκαν τα στάδια των αλλαγών, για να καταλήξουμε σε μερικούς μήνες στην τελική μορφή που θα έχει το νέο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στις νέες δομές της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και ειδικά στο κομμάτι των διαγνωστικών εργαστηρίων, απομένει να συμφωνηθεί -με κριτήριο πάντα τη μέγιστη δυνατή οικονομία- και η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε τομείς που ήδη εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό από ιδιώτες, όπως αξονικές και μαγνητικές ακτινογραφίες, αιματολογικά εργαστήρια κ.λπ., με κοστολόγιο που θα καθορίζει το Δημόσιο. Μάλιστα από την πλευρά των εργαστηρίων ήδη έχουν γίνει προτάσεις στο υπουργείο Υγείας ότι δέχονται να ορισθούν νέες, χαμηλότερες τιμές για ακτινογραφίες, αξονικές κ.λπ.

Ενα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθεί πριν ενταχθούν οι υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στο ΕΣΥ είναι οι διαφορές που τώρα υπάρχουν στον τρόπο εργασίας, αλλά και στις αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ.

Μ. Τιμοσίδης

«Δεν θίγονται οι εργαζόμενοι»

«Στις συγχωνεύσεις μονάδων του ΕΣΥ», όπως εξηγεί στο «Εθνος της Κυριακής» ο υφυπουργός Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης, «δεν θίγονται σε καμιά περίπτωση οι εργαζόμενοι. Είναι νωρίς να πούμε λεπτομέρειες, καθώς προηγείται η μελέτη ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για τεχνικά ζητήματα της ένταξης των ιατρείων π.χ. του ΙΚΑ στο ΕΣΥ, πριν προχωρήσουμε στο νέο δίκτυο «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας». Οι συγχωνεύσεις μονάδων, όπου είναι απαραίτητο, θα ακολουθήσουν. Η συζήτηση για συγχωνεύσεις δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τον Μάρτιο. Οι όποιες συγχωνεύσεις θα είναι προς την κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων, σύμφωνα και με τα πάγια αιτήματα των εργαζομένων, ώστε διάσπαρτες υπηρεσίες με ελλείψεις, που υπολειτουργούν, να μπορούν να είναι χρήσιμες και λειτουργικές».

Οι υγειονομικές μονάδες του ΙΚΑ και του ΕΣΥ

Το ΙΚΑ διαθέτει 350 υγειονομικές μονάδες και 5 νοσοκομεία. Εργάζονται 8.500 γιατροί και 3.500 άτομα υγειονομικό προσωπικό. Τώρα θα πρέπει να συντονισθούν με τους συναδέλφους τους από τα 200 Κέντρα Υγείας της επαρχίας, τα 1.500 πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, τα τμήματα εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, αλλά και το προσωπικό των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Το ΙΚΑ όπως λειτουργεί σήμερα ήδη χρειάζεται ακόμη 1.000 γιατρούς και 6.000 υγειονομικό προσωπικό, για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ