Τα ψιλά γράμματα του δανείου της Ε.Ε. προς την Ελλάδα

 

 
ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ από την καταβολή τους θα πρέπει να αποπληρώσει η Ελλάδα τις πιστώσεις των 80 δισ. ευρώ που θα πάρει από τις χώρες της ευρωζώνης. Η σχετική συμφωνία που υπεγράφη στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης προβλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση να μην αποπληρωθούν τα δάνεια για ορισμένο χρόνο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια από την ημερομηνία καταβολής τους. Αυτό προκύπτει από τη συμφωνία, όπως τη δημοσίευσε χθες στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα «Βild», στη γερμανική μετάφραση του υπ. Οικονομικών του Βερολίνου.

Στο προοίμιο της συμφωνίας καθορίζεται ότι οι εκταμιεύσεις που θα ακολουθήσουν την πρώτη θα γίνονται ύστερα από διαβουλεύσεις των xωρών-μελών της ευρωζώνης, εξαιρουμένης της Ελλάδας, με την ΕΚΤ στη βάση των ελέγχων της Κομισιόν και αφού καταλήξουν σε θετική αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του συμφωνηθέντος προγράμματος μέτρων από τη δανειολήπτρια χώρα, δηλαδή την Ελλάδα. Επιπροσθέτως ορίζεται ότι οι αρχές της δανειολήπτριας παίρνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων ανωμαλιών, που «θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την επιτυχία της αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων στο πλαίσιο των συμφωνιών για τη χορήγηση της συγκεκριμένης βοήθειας». Στην παράγραφο 12 του προοιμίου ορίζεται μάλιστα ότι «η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους» προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι πιστώσεις διοχετεύονται στα σωστά κανάλια και προς τούτο η Αθήνα θα πρέπει να παρέχει στους ελεγκτές απρόσκοπτη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και στα θεσμικά όργανα.

Ρήτρες ακύρωσης

Η συμφωνία προσδιορίζει τα «δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πιστωτριών χωρών», αλλά επίσης τους περιορισμούς και τις ρήτρες ακύρωσής της. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «σε περίπτωση που το Δικαστήριο της Ε.Ε. αποφανθεί με τελεσίδικη απόφασή του ότι η αυτή η συμφωνία ή η διάθεση των πιστώσεων αντίκειται στο δίκαιο της Ε.Ε. και αυτή η παραβίαση δεν μπορεί να αρθεί, τότε παύει άμεσα και αμετάκλητα η ισχύς της συμφωνίας», χωρίς όμως να απαιτηθεί από την Ελλάδα η άμεση, πρόωρη αποπληρωμή του δανείου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που «ένα συνταγματικό ή άλλο αρμόδιο ανώτατο δικαστήριο μιας πιστώτριας χώρας αποφανθεί ότι η συμφωνία παραβιάζει το Σύνταγμα της δανειοδότριας χώρας». Στη ρήτρα αυτή ελπίζει η «Βild», περιμένοντας την απόφαση που θα πρέπει να εκδώσει το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας μετά την προσφυγή που έχει υποβληθεί από ομάδα πέντε οικονομολόγων και νομικών στις 7 Μαΐου κατά του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας, «διότι έτσι δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τίποτε», λέει η εφημερίδα.