Υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη ειδικότητας ότι ο γιατρός δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα,

p>Με βάση Υπ. Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1650/Β για την έναρξη ειδικότητας εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται πλέον και Υπεύθυνη δήλωση ότι ο γιατρός δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Περισσότερα Υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη ειδικότητας ότι ο γιατρός δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα,