Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για κατανομή προσωπικού στο υπουργείο Υγείας για το έτος 2013.

p>Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ( ΦΕΚ 3004 / Β / 26 Νοεμβρίου 2013)     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11…

Περισσότερα Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για κατανομή προσωπικού στο υπουργείο Υγείας για το έτος 2013.

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών) ανά ΥΠΕ

font size=”4″ style=”line-height: normal; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: MgHelveticaUCPol; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-weight: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px”> 1η Υ.ΠΕ. Αττικής. ΦΕΚ B 1123 – 10.05.2013   2η…

Περισσότερα Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών) ανά ΥΠΕ