ΟΟΣΑ: Ένας στους δύο γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία εκτιμούν πως τα επίπεδα στελέχωσης και ο ρυθμός εργασίας είναι ανεπαρκή

Οι συνθήκες εργασίας στα Νοσοκομεία γίνονται όλο και πιο δύσκολες, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση ειδικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Όπως επισημαίνουν, η έλλειψη προσωπικού έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα των συστημάτων Υγείας να προσφέρουν ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς. Τα…

Περισσότερα ΟΟΣΑ: Ένας στους δύο γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία εκτιμούν πως τα επίπεδα στελέχωσης και ο ρυθμός εργασίας είναι ανεπαρκή