Υπερωρίες και εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Περισσότερα Υπερωρίες και εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Υπερωρίες και εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2020

Περισσότερα Υπερωρίες και εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2020

Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για το 2020, ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Περισσότερα Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για το 2020, ανά Υγειονομική Περιφέρεια