ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: επίκαιρη ερώτηση για τις αυτοδίακιες αργίες (video)

div class=”views-field-title” style=”text-transform: none; text-indent: 0px; display: block; font: 16px/1.1em Verdana, Geneva, sans-serif; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px”>ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Τροποποίηση του νόμου 4093/12, υποπαρ. Ζ3 ώστε να μην τίθενται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές που απλώς παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για πλημμελήματα;