ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ: Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Ygeianet για την πολιτική υγείας

p>                                            

                                              ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

                 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Ygeianet για την πολιτική υγείας

 

1. Οι δαπάνες του ελληνικού κράτους για την υγεία βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των χωρών της ΕΕ. Συγκεκριμένα ανέρχονται στο 2,3% του ΑΕΠ,  όταν ο μέσος όρος στις χώρες της ΕΕ είναι υπερδιπλάσιος. Ταυτοχρόνως οι Έλληνες πολίτες καταβάλουν από την τσέπη τους το 58% των δαπανών για υγεία ενώ αντίστοιχα στις χώρες της ΕΕ το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 25%.

Το αίτημα του υγειονομικού κινήματος είναι ο διπλασιασμός των δαπανών. Το κόμμα σας πως απαντά στο ζήτημα της αύξησης των κρατικών δαπανών υγείας και πως σκέφτεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα του περιορισμού των ιδιωτικών δαπανών υγείας;

 

Η χώρα μας, ενώ έχει υψηλές συνολικές δαπάνες υγείας, οι δημόσιες δαπάνες είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Τούτο οφείλεται στο ότι οι πολίτες καλύπτουν τις ανάγκες υγείας με χρήματα που βάζουν από την τσέπη τους με συνέπεια να προκαλείται τεράστια αφαίμαξη στο οικογενειακό εισόδημα. Συναγωνιζόμαστε σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας ακόμη κι αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όπως βλέπουμε πρόσφατα έχουν θέσει ως άμεσο στόχο να τις συμπιέσουν και να δημιουργήσουν δημόσιο σύστημα υγείας.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τεκμηριωμένα το διπλασιασμό των κρατικών δαπανών για την υγεία, διότι αποτελεί το μόνο τρόπο να καλυφθεί το τεράστιο χάσμα και να φτάσουν οι δημόσιες δαπάνες υγείας της χώρας μας στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρόκειται για στόχο απόλυτα εφικτό και παραγωγικό. Η προαγωγή της υγείας των πολιτών και η έγκαιρη θεραπεία σοβαρών παθήσεων πέρα από αυτή καθαυτή την αξία που έχουν, επιπλέον κοστίζουν τεράστια ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό. Βεβαίως για την Αριστερά η υγεία των ανθρώπων είναι αδιανόητο να κοστολογείται με στενόκαρδα μικροοικονομικά δεδομένα ή να θυσιάζεται προκειμένου να προμηθευτούμε Fandom, Leopard ή υποβρύχια τα οποία ουδόλως συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας, αν θέλουμε να μιλήσουμε με σύγχρονους όρους εξωτερικής πολιτικής.

 

Να σημειώσω ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ για αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ κατά 1 μονάδα του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας, δηλαδή 0,25% ετησίως, σημαίνει ότι ουδέποτε η χώρα μας θα καταφέρει να ανακάμψει από την οικονομική ένδεια και πενία που ταλανίζει το ΕΣΥ. Τέλος, για τη ΝΔ δεν υπάρχει κανένας στόχος για την ενίσχυση των δημοσίων δαπανών της υγείας. Ο μόνος της στόχος είναι η εκποίηση στα ιδιωτικά συμφέροντα κάθε δημόσιου αγαθού, πράγμα που το απέδειξε στα 5 χρόνια διακυβέρνησης, πριμοδοτώντας ανερυθρίαστα τους μεγάλους ομίλους υγείας σε βάρος του ΕΣΥ, αλλά και σε βάρος των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών.

 

2. Η απουσία δημόσιου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο την πρόληψη, η απουσία οικογενειακού γιατρού, καθώς και η έλλειψη Κέντρων Υγείας στις αστικές περιοχές είναι κοινή παραδοχή. Ποια μέτρα σκέφτεται το κόμμα σας να λάβει προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η πρόσβαση σε αυτό θα είναι δωρεάν ή θα χρειάζεται ο πολίτης να πληρώνει;

 

Το ΕΣΥ αποτελούσε στόχο όχι μόνον της Αριστεράς, αλλά και του κινήματος των νοσοκομειακών γιατρών ήδη από το 1974 και κατάφερε να πάρει μορφή το 1985 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς, ενώ το ΕΣΥ υπήρξε πολύ σοβαρή τομή στα υγειονομικά πράγματα, το εγχείρημα έμεινε ημιτελές, διότι δεν συγκροτήθηκε ποτέ δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας. Να σημειώσουμε ότι όταν ως ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν εννοούμε μονάδες περίθαλψης ή συνταγογραφίας, αλλά κυρίως μονάδες πρόληψης και εκπαίδευσης του πληθυσμού στα αντίστοιχα ζητήματα αγωγής υγείας.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ στα 5 χρόνια διακυβέρνησης έφερε 5 σχέδια νόμου ΠΦΥ, απ΄ τα οποία κανένα δεν εισήγαγε τελικά στη Βουλή για ψήφιση, αποδεικνύοντας –όπως και το ΠΑΣΟΚ- ότι δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν καταλάβει ασφυκτικά το χώρο και δεν επιθυμούν να υποβάλλονται σε κανενός είδους έλεγχο από την πολιτεία. Η πρόσφατη πανδημία γρίπης ανέδειξε τις τεράστιες ελλείψεις και την διαχρονικά εγκληματική τακτική των κυβερνήσεων στο ζήτημα της ΠΦΥ.

 

Η εναλλακτική προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναμόρφωση του συστήματος υγείας εκκινεί από την αρχή ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορευματοποίησης ούτε να υπόκειται στη δικαιοδοσία του κέρδους. Αποτελεί, αντιθέτως, αναφαίρετο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, που οφείλει να βρίσκεται έξω από τις διαδικασίες της αγοράς. Ακόμη η προαγωγή της υγείας συνδέεται με τις συνθήκες εργασίας και κατοικίας.  Επί παραδείγματι σε έναν άνεργο υπονομεύεται σοβαρά η υγεία του και έχει αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα,  σύμφωνα με αδιαμφισβήτητες επιστημονικές έρευνες. Ακόμη η ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και η ρύπανση του εδάφους και του νερού η κακή διατροφή, καθώς  υπονομεύουν την υγεία, αποδεικνύουν ότι η προαγωγή της υγείας δεν είναι αποκλειστικό καθήκον και αρμοδιότητα των γιατρών, αλλά άπτεται πολλών ειδικοτήτων και πολλών κοινωνικών ομάδων και καταστάσεων.

 

    Ως ΣΥΡΙΖΑ στοχεύουμε στην οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας που θα παρέχει άμεση, δωρεάν, καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τη στιγμή της ανάγκης.

    Το ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα υγείας που οραματιζόμαστε:

·      Θα καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού και της επικράτειας.

·      Θα περιλαμβάνει το σύνολο των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας (ΕΣΥ, ΙΚΑ, δομές υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.).

·      Θα χρηματοδοτείται ενιαία από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.

·      Θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών ενημέρωσης, πρόληψης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προαγωγής της υγείας, ενιαία συνδεδεμένο με μια αναβαθμισμένη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

 

 

3. Οι ελλείψεις στην στελέχωση των υπηρεσιών υγείας είναι τεράστιες. Εκατοντάδες κρεβάτια ΜΕΘ μένουν κλειστά, τμήματα υπολειτουργούν ή κλείνουν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις απαιτούνται τουλάχιστον 25.000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και 4500 προσλήψεις γιατρών προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Το κόμμα σας πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα;

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχη στη Βουλή προκειμένου να περιληφθεί στο κείμενο του νόμου 3754/09 η διάταξη που επιβάλλει νομοθετικά την πρόσληψη 2000 νοσοκομειακών γιατρών εντός του 2009. Δυστυχώς η αναξιοπιστία της κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου οδήγησαν τα πράγματα ώστε μέχρι σήμερα να μην έχουν προκηρυχτεί οι θέσεις, ενώ σύμφωνα με το νόμο έπρεπε οι γιατροί να είχαν προσληφθεί και να εργάζονται ήδη από 1ης Ιουλίου 2009.

 

Τον ίδιο αγώνα δώσαμε και για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, στο οποίο τα κενά στελέχωσης είναι τόσο μεγάλα, ώστε Τμήματα καίριας σημασίας, όπως οι ΜΕΘ, να μην μπορούν να λειτουργήσουν και χιλιάδες συνάνθρωποί μας πεθαίνουν αβοήθητοι. Μάλιστα όταν η Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας κατήγγειλε τον κ. Αβραμόπουλο ως υπαίτιο 8000 θανάτων ετησίως λόγω των κλειστών κλινών ΜΕΘ εκείνος δήθεν θίχτηκε και απείλησε ότι θα προσφύγει στον Εισαγγελέα!

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να μάχεται σθεναρά από κοινού με τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία για την κάλυψη αυτών των κενών θέσεων, ώστε να λειτουργήσει αποδοτικά το σύστημα υγείας και ταυτόχρονα να έχουν σωστούς και ανθρώπινους όρους εργασίας οι γιατροί και οι άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ.

 

4. Η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας καταγράφεται σε όλες τις μελέτες οικονομικών της υγείας. Ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια προωθούνται πολιτικές που ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα υγείας και σε συνδυασμό με την προώθηση των ΣΔΙΤ δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Συμφωνείτε με αυτές τις εκτιμήσεις, και τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση;

 

Συμφωνούμε απόλυτα με τις παραπάνω εκτιμήσεις. Όπως προείπα ο ιδιωτικός τομέας υγείας γιγαντώνεται στη χώρα μας με τέτοιους τρομακτικούς ρυθμούς και αν δεν ανακοπεί αυτή η τάση σε λίγο διάστημα θα κυριαρχήσει πλήρως. Από τη διεθνή εμπειρία είναι γνωστό ότι η είσοδος των ΣΔΙΤ στο χώρο της υγείας θα προκαλέσει τεράστιες και  ανεπανόρθωτες στρεβλώσεις, τις οποίες θα αδυνατούν να διορθώσουν οι κυβερνήσεις που θα αναλάβουν στα επόμενα 30-50 χρόνια. Αυτό προκύπτει από τις συμφωνίες που επιδιώκουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα που προωθούν τα ΣΔΙΤ και οι οποίες έχουν ως χρόνο ζωής από 30-100 χρόνια και δεσμεύουν το κράτος που εμφανίζεται ως αντισυμβαλλόμενος.

 

Ως ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε μάχη στην Πρέβεζα μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλη την κοινωνία προκειμένου να αποτρέψουμε την κατασκευή Νοσοκομείου με ΣΔΙΤ και εν πολλοίς το καταφέραμε. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ τώρα προεκλογικά τηρεί σιγή και αποφεύγει να απαντήσει εάν είναι υπέρ ή κατά των ΣΔΙΤ, ενώ είναι γνωστό ότι είναι αναφανδόν υπέρ, πράγμα που απέδειξε με τη στάση και τις θέσεις του στην περίπτωση του Παιδιατρικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.

 

Ανεξάρτητα από πολιτικές εξελίξεις εμείς θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο και χωρίς εκχωρήσεις σε ιδιώτες τομέων λειτουργίας όπως η σίτιση, η φύλαξη και η καθαριότητα.

 

5. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζουν σοβαρά εργασιακά προβλήματα. Οι αποδοχές τους είναι απαράδεκτα χαμηλές, οι συνθήκες εργασίας μεσαιωνικές, η ένταξη στα Βαρέα & Ανθυγιεινά όνειρο άπιαστο. Τι προτείνει το κόμμα σας γι΄ αυτά;

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ  έδωσε μάχη στη Βουλή για το νέο μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών και επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει νέο μισθολόγιο για όλους τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, το οποίο θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αμοιβές, ανάλογες των δυσμενέστατων συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Στο θέμα των ΒΑΕ πιστεύουμε ότι συνολικά ο χώρος των Νοσοκομείων πρέπει να οριοθετηθεί ως ανθυγιεινός και όλοι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τούτο δε σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέπονται κι όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, μέτρα που βρίσκονται σε επίπεδο μεσαίωνα στα περισσότερα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πολυιατρεία του ΙΚΑ.

 

Ευελπιστούμε ότι οι εργαζόμενοι στην υγεία θα εκτιμήσουν την όλη μας προσφορά και δράση μέσα και έξω από τη βουλή και θα ενισχύσουν τη φωνή μας. Θα υπερψηφίσουν τους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ σ΄ όλη τη χώρα, ώστε από καλύτερες θέσεις στο Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.