ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΠΘ

p>ΑΠΘ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

   

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Τηλ. (2310) 997158, 996778 Fax (2310) 996730 e-mail: louizou@ad.auth.gr

    Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Α.Π.Θ., Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   

    Θεσσαλονίκη, 17/6/2008

   

    Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. οργανώνουν και λειτουργούν ?Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ιατρικής Πληροφορικής?. Για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, η έναρξη του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2008. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική και Διδακτορικού Διπλώματος.

   

    Στο ΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηματικών, απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου από θετικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις, καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών από άλλα Τμήματα.

   

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2008, στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272 και στο Internet στη διεύθυνση: http://lomiweb.med.auth.gr/promesip.

   

    Να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής ανήκει στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του ανεπίσημα την ακαδημαϊκή χρονιά 1985-1986 και ιδρύθηκε επίσημα στις 10 Απριλίου 1990. Από τότε ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής στην Ελλάδα και Ευρώπη.

   

    Η δραστηριότητα που αναπτύσσει το εργαστήριο εκτείνεται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, συμμετοχής σε Ερευνητικά Προγράμματα, Συνεργασιών με Ερευνητικούς Φορείς και Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως Νοσοκομεία, Κλινικές, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ινστιτούτα.

   

    Το εργαστήριο τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη δημιουργία μεταπτυχιακών μαθημάτων στη Βιοϊατρική Μηχανική και την Ιατρική Πληροφορική σε θέματα σχετικά με επεξεργασία βιοϊατρικού σήματος, προσομοίωση βιολογικών συστημάτων, διαχείριση ιατρικών δεδομένων και ηλεκτρονικών φακέλων ασθενούς, υποστήριξη αποφάσεων, τηλεματική, high performance computing, και τεχνικές παραλληλοποίησης για τη λύση ιατρικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας. Με τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και τεχνικές πολυμέσων έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό λογισμικό για προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής με αντικείμενο τα παραπάνω θέματα. Ο κόμβος του εργαστηρίου είναι ένας από τους σημαντικότερους σε θέματα Ιατρικής στον Ελληνικό χώρο.

   

   

    Επικοινωνία: Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής του Α.Π.Θ., Καθηγητής Ιατρικής Κωνσταντίνος Παππάς τηλ. 6977545410 και Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Παναγιώτης Μπαμίδης τηλ. 6972008122