Τέλος ο Ρουμπάτης από το Νοσοκομείο Κέρκυρας

Λύνεται αυτοδίκαια η θητεία του κ. Λεωνίδα Ρουμπάτη ως Διοικητή στο Νοσοκομείο Κέρκυρας και τη θέση του καταλαμβάνει η έως τώρα υποδιοικήτρια στο ΓΝΑ Λαϊκό κ. Εγγλεζοπούλου Αδαμαντία.

Η θητεία του κ. Ρουμπάτη σημαδεύτηκε από δεκάδες γεγονότα που αναστάτωσαν το Νοσοκομείο, όξυναν σε ακραίο βαθμό τις σχέσεις Διοίκησης –γιατρών- εργαζομένων, οδήγησαν σε δεκάδες παραιτήσεις και υποβάθμισαν το Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Παραθέτουμε τη σχετικά απόφαση: