Τέσσερα στα δέκα συνταγογραφούμενα φάρμακα καταναλώνονται από ηλικιωμένους

Αλόγιστη χρήση φαρμάκων φαίνεται ότι κάνουν οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σχεδόν τέσσερα στα δέκα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα καταναλώνονται από τα άτομα τρίτης ηλικίας.  

Ωστόσο έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό της χρήσης φαρμάκων από άτομα τρίτης ηλικίας, το οποίο κυμαίνεται από 15% έως και 25%, χαρακτηρίζεται μη απαραίτητο ή ακατάλληλο. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι οι παρενέργειες των φαρμακευτικών ουσιών και η μη συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες θεωρούνται υπεύθυνες για περίπου μία στις τρεις εισαγωγές ηλικιωμένων σε δημόσιο νοσοκομείο.

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης για την ορθή χρήση των φαρμάκων στην τρίτη ηλικία, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής “Prolepsis”. Μάλιστα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποίησε το Ινστιτούτο Prolepsis, αναπτύχθηκε μεθοδολογία διδασκαλίας κι έγινε χρήση εκπαιδευτικού υλικού και για το πρόβλημα της μη ορθής χρήσης των φαρμάκων στην τρίτη ηλικία.

Όπως επισήμαναν οι ειδικοί, η χρήση των φαρμάκων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα υγείας που καλούνται να διαχειριστούν οι ηλικιωμένοι. Παράλληλα, ανέφεραν ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας καταναλώνουν περίπου το 40% όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και στην πλειοψηφία τους κάνουν λανθασμένη χρήση αυτών.