Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)»

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε  το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο: “Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)”. Το Σχέδιο Νόμου θα παραμείνει στη σελίδα opengov.gr έως τις 20 Οκτωβρίου 2023, οπότε και θα λήξει η διαβούλευση.

Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου κάντε κλικ εδώ

Η προχειρότητα του Σχεδίου Νόμου φαίνεται ιδιαίτερα στο άρθρο 4, που αφορά στη στελέχωση των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

Οι Μονάδες θα στελεχωθούν με μετακινήσεις, αποσπάσεις και ανακατανομές θέσεων και όχι με νέες προσλήψεις που θα γίνουν με σκοπό αποκλειστικά για τη στελέχωση των ΜΑΦ.

Το επόμενο σημείο είναι ακόμη πιο προβληματικό. Αναφέρει:

«Το ιατρικό προσωπικό που κατ’ ελάχιστον απαιτείται ανά έξι (6) κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ ΑΕΕ είναι το εξής:

α. Ένας (1) Επιστημονικά Υπεύθυνος Νευρολόγος ή Παθολόγος,

β. ένας (1) Επιμελητής Νευρολόγος ή Παθολόγος,

γ. ένας (1) Ειδικευόμενος Ιατρός Νευρολογίας ή Παθολογίας».

Συνεπώς, η στελέχωση των ΜΑΦ ουσιαστικά θα αποτελείται από δύο ειδικευμένους γιατρούς, δεδομένης της αδυναμίας ειδικευομένων να εφημερεύουν αυτόνομα σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. Συνεπώς θα εφημερεύει ο κάθε ειδικευμένος γιατρός 15 ημέρες κάθε μήνα, πράγμα αποτρεπτικό στο να δεχτεί οποιοσδήποτε γιατρός που θα κληθεί να αναλάβει τέτοια καθήκοντα.

Το αξιοπερίεργο είναι πως κατατίθεται προς διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου 6 μόνο άρθρων. Προφανώς η στόχευση είναι να λειτουργήσει ως όχημα και να φορτωθεί στη συνέχεια με δεκάδες ετερόκλητα άρθρα και τροπολογίες.