Θ. Λεβέντης: Δεν ξέρει, δεν άκουσε τίποτα το Υπουργείο για τις μη σύννομες προμήθειες στα νοσοκομεία και τη σχετική έκθεση του ΕΟΦ

Ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθαν. Λεβέντης με σχετική ερώτησή του αναφερόταν στην έκθεση της Διευθύντριας Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και ζητούσε να μάθει τι  μέτρα θα πάρει το Υπουργείο Υγείας για τήρηση των νομίμων διαδικασιών, για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΟΦ, με τη δημιουργία Διεύθυνσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων πλήρως στελεχωμένης με εξειδικευμένους επιστήμονες, να παραμείνει ο ΕΟΦ η αρμόδια αρχή για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα;

Στην απάντησή του ο Υφυπ.Υγείας κ. Αθαν. Γιαννόπουλος αρνείται ότι υπάρχουν καταγγελίες, αναφέροντας επί λέξει «…μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες στους διαγωνισμούς και κατ’  επέκταση υπογραφή μη σύννομων συμβάσεων» και  καταφεύγει σε μία καταγραφή της τεχνοκρατικής διαδικασίας για τις προμήθειες των νοσοκομείων.

Ούτε είδε ούτε άκουσε ούτε διάβασε τα σχετικά ρεπορτάζ για την έκθεση της Διευθύντριας του ΕΟΦ για τα τεκταινόμενα στις προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις ΔΥΠΕ.

Καλύπτει πλήρως τη Διοίκηση του ΕΟΦ για τη καθυστερημένη ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου, παρ’ ότι η χώρα μας, μετά από καταγγελίες, έχει παραπεμφθεί από 3.7.2006 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακριβώς για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στις προμήθειες των Νοσοκομείων.

Περιττό να τονίσουμε ότι απαξιεί ν’ απαντήσει για τη δημιουργία Διεύθυνσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ΕΟΦ και για το εάν θα παραμείνει ο ΕΟΦ η αρμόδια αρχή για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα;

Η μη απάντηση του Υπουργού και η άρνηση ότι υπήρξε πρόβλημα έρχεται σε αντίφαση με την επακολουθήσασα αποπομπή του Διοικητή της Α΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, που είχε καταγγείλει τις παρανομίες στις προμήθειες των νοσοκομείων.

Επειδή και σε μία σειρά ερωτήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου η τακτική του Υπουργείου Υγείας είναι η μη απάντηση, εγείρεται σοβαρό πρόβλημα για το κύρος του θεσμού  γενικότερα για την διαδικασία της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.