Θ Λεβέντης: Ο ΕΕΣ αρνείται να στείλει τους τίτλους κυριότητας του Ασκληπιείου Βούλας στο Υπουργείο Υγείας

p class=”MsoHeader” align=”center”>ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δελτίο Τύπου

_____

 

Όταν ο ΕΕΣ ευαρεστηθεί να στείλει τους τίτλους κυριότητας του Ασκληπιείου Βούλας στο Υπουργείο Υγείας τότε και η Βουλή θα έχει πληροφόρηση.

 

Είναι γνωστές οι διαδικασίες που ξεκίνησαν για να δοθεί με αντιπαροχή η έκταση όπου βρίσκεται σήμερα το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. Όπως γνωστές είναι και οι αντιδράσεις των εργαζομένων του Νοσοκομείου, των φορέων της περιοχής, της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, κλπ.

 

Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες υπάρχει πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και γι’ αυτό ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σχετική Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ), ώστε να υπάρξει πληροφόρηση για τους τίτλους κυριότητας. Με την από19.12.2006 απάντησή του ο Υπουργός Υγείας απαντά ότι «όσον αφορά  τους τίτλους κυριότητας της υπ’ όψη έκτασης δεν υπάρχουν στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου μας, όταν θα τις αποστείλει ο ΕΕΣ θα σας τις καταθέσουμε».Με την ίδια απάντηση το Υπουργείο Υγείας αποδέχεται ότι σύμφωνα «με το άρθρο 1 του ν.1821/88 η χρήση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, της οικοπεδικής έκτασης, όπου στεγάζεται και λειτουργεί  το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» έχει περιέλθει σ’ αυτό για όσο χρόνο υφίσταται σαν ΝΠΔΔ. ενταγμένο στο ΕΣΥ».

 

Στο μήνα  που μεσολάβησε για την απάντηση δεν υπήρξε η δυνατότητα να φθάσουν οι τίτλοι κυριότητας από τον ΕΕΣ στο Υπουργείο η θεωρεί ο Υπουργός ότι το θέμα θα ξεχασθεί και έτσι δεν θα υποχρεωθεί να καταθέσει τους τίτλους κυριότητας για ένα χώρο που εδώ και χρόνια καταβάλλει χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για να λειτουργούν οι νοσηλευτικές μονάδες του ΕΕΣ; Σε ανησυχία μας βάζει και η απάντηση «για όσο χρόνο θα είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ».Υπάρχει περίπτωση να πάψει το νοσοκομείο να είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ η θα πάψει να υφίσταται ΕΣΥ;

 

 

Η απάντηση άνοιξε σοβαρά ζητήματα, που έχουν σχέση και με τη γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της δημόσιας λειτουργίας του νοσοκομείου και για την ανατροπή των μεθοδεύσεων του ΕΕΣ νια παραχωρήσει την έκταση με αντιπαροχή στον όμιλο  ΥΓΕΙΑ, ΜΑΦΙΝ.

 

Το ερώτημα που μένει αναπάντητο όμως είναι: πως δέχεται το Υπουργείο Υγείας να συμμετέχει σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις χωρίς να έχει αναζητήσει τίτλους κυριότητας του χώρου του Ασκληπιείου, χωρίς δηλαδή να είναι βέβαιο εάν οι τίτλοι παρέχουν όλα τα νόμιμα εχέγγυα για τις ακολουθούμενες διαδικασίες;

 

 

 

Αθήνα 28.12.2006                                                                          Το Γραφείο Τύπου